Scurgere groasă: persoană din interiorul Watchtower dezvăluie îndrumătorul supraveghetorilor de circumscripţie

Anul trecut s-a dovedit a fi un an prolific pentru scurgeri prin faptul că au fost dezvăluite anticipat anunţurile-cheie rezervate pentru întrunirea anuală şi a devenit disponibilă publicaţia Correspondence Guidelines (Îndrumări pentru corespondenţă), care până atunci era ţinută strict secretă. Acest an, 2016, se promite a nu fi diferit.

Documentul strict confidenţial Circuit Overseer Guidelines (Îndrumări pentru supraveghetorul de circumscripţie) a circulat până acum doar în limba spaniolă pe internet, însă acum este disponibil la liber în limba engleză. JWsurvey înţelege că un supraveghetor de circumscripţie dezamăgit este sursa originală a scurgerii.

După cum a fost şi în legătură cu scurgerea Îndrumărilor pentru corespondenţă, JWsurvey nu va contribui la distribuirea informaţiilor pe care Corpul de Guvernare doreşte să le păstreze departe de ochii Martorilor de rând. Totuşi, dacă cititorii noştri doresc să cutreiere internetul pentru a obţine aceste informaţii, recunoaştem că avem puteri limitate pentru a-i opri de la această iniţiativă.Având 130 de pagini, este dificil să compilăm un rezumat exhaustiv. Totuşi veţi găsi mai jos câteva fragmente care ne-au stârnit interesul, reproduse în spiritul legii de „utilizare cinstită“ („fair use“). Fragmentele sunt traduse ad-hoc din limba engleză şi s-ar putea să nu se potrivească ad literam cu traducerea oficială a publicaţiei în limba română. Întrucât publicaţia are capitole şi paragrafe numerotate vom folosi, de exemplu, notaţia „1:5“ pentru a ne referi la capitolul 1, paragraful 5 când prezentăm referinţele la citate. Dacă nu există altă indicaţie, sublinierile cu caractere aldine ne aparţin.

Informaţii de bază care trebuie ştiute

Documentul începe cu o declaraţie care îi reaminteşte pe supraveghetori să nu distribuie documentul sub nicio împrejurare altor persoane decât celor cărora i se adresează.

Îndrumări pentru supraveghetorul de circumscripţie este proprietatea Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Se oferă un exemplar fiecărui supraveghetor de circumscripţie sau locţiitor al supraveghetorului de circumscripţie numit. Nu trebuie arătat altora. Când un supraveghetor de circumscripţie sau un locţiitor al supraveghetorului de circumscripţie nu mai slujeşte în această poziţie, el trebuie să-şi distrugă exemplarul acestui manual şi să şteargă orice copii electronice aflate în posesia sa.“ — Introducere, par. 4.

Din nou, am încredere că veţi sta un moment să reflectaţi la aceasta înainte să căutaţi o copie ilegală online.

Termen de expirare

Acest document este destul de deschis cu privire la faptul că supraveghetorii de circumscripţie pot f daţi afară la păşune odată ce ajung la 70 de ani.

„Filiala este preocupată de bunăstarea tuturor supraveghetorilor de circumscripţie. Din acest motiv, un supraveghetor de circumscripţie va fi rerepartizat să slujească în calitate de pionier special la 1 septembrie de după anul de serviciu în cursul căruia împlineşte vârsta de 70 de ani, chiar dacă el nu şi-a încheiat o perioadă completă de trei ani în repartiţia de circumscripţie curentă.“ — 2:6.

După cum s-a arătat într-un articol anterior, pare ciudat ca ierarhia organizaţiei să aibă aplicate astfel de restricţii de vârstă (coordonatorii corpurilor de bătrâni nu pot fi mai în vârstă de 80 de ani) când cel mai în vârstă membru al Corpului de Guvernare, Samuel Herd, va împlini 81 de ani în acest an.

Se face caz de papetăria problematică

Eşti un supraveghetor de circumscripţie sau probabil o congregaţie şi ai o afinitate faţă de folosirea unui antet mai deosebit pe scrisorile tale oficiale? Dacă da, ţine seama de următoarele:

„Corespondenţa nu trebuie să fie pe papetărie având antet cu un aspect similar celei folosite de filială. Această îndrumare se aplică şi papetăriei folosite de supraveghetorii de circumscripţie pentru corespondenţa cu congregaţiile. Unele persoane ar putea ajunge la concluzia greşită că scrisorile cu un asemenea antet au fost aprobate de filială sau trimisă de ea. Dacă congregaţiile locale folosesc papetărie îndoielnică, bătrânilor trebuie oferită îndrumarea cuvenită.“ — 5:3.

Să nu ziceţi că nu v-am spus.

Nu lăsaţi urme pe hârtie în ce priveşte abuzurile asupra copiilor

Dacă eşti o sectă tăinuitoare cu o reputaţie teribilă în ce priveşte muşamalizarea şi abordarea defectuoasă a abuzului asupra copiilor, ultimul lucru pe care ţi l-ai dori este să laşi şi mai multe dovezi documentate ale neglijenţei tale. Aşadar nu ne surprinde faptul că supraveghetorii de circumscripţie sunt îndrumaţi în felul următor:

„Dacă devine necesar ca supraveghetorul de circumscripţie să ceară îndrumare de la filială sau să-i raporteze acesteia pe alte probleme în care este implicat directă, comunicarea sa trebuie să fie clară, concretă, axată pe fapte, exactă şi completă. Trebuie furnizate detaliile pertinente precum numele, succesiunea evenimentelor şi, dacă este posibil, datele calendaristice. Comunicarea privitoare la chestiuni legate de abuzul asupra copiilor trebuie purtată prin telefon.“ — 5:4.

Foarte inteligent, dar nu foarte transparent. În plus, suspicios este puţin spus!

Nu vă repetaţi

Dacă eşti un supraveghetor de circumscripţie şi începi să simţi că lucrarea itinerantă devine un pic repetitivă, încearcă să nu reflecţi aceste sentimente în rapoartele tale săptămânale obişnuite către filială:

„Supraveghetorii de circumscripţie trebuie să evite să facă aceleaşi comentarii în fiecare săptămână în rapoartele lor. Fiecare congregaţie are caracteristici unice şi manifestă un anumit spirit. Mesajele lui Isus către cele şapte congregaţii din Asia Mică din secolul întâi ilustrează faptul că fiecare congregaţie are tăriile şi slăbiciunile proprii (Rev., cap. 2, 3). Aşadar, nu ar fi potrivit obiceiul de a folosi exprimări identice în rapoarte.“ — 5:14.

Prin urmare, creativitatea şi un vocabular dezvoltat sunt aptitudini-cheie pentru păstrarea unui aer proaspăt al rapoartelor despre congregaţii, care să capteze atenţia.

Există rapoarte privind calificarea personală

Nu am vorbi de o sectă foarte eficientă dacă nu li s-ar cere oamenilor să completeze formulare unul despre celălalt şi se pare că rolul de informator reprezintă un aspect important din fişa postului unui supraveghetor de circumscripţie:

„Când completează un Raport privind calificarea personală, supraveghetorii de circumscripţie trebuie să scrie comentarii concrete şi să indice cu claritate pentru ce anume este calificată persoana în prezent şi pentru ce are potenţial pe viitor. Locţiitorii supraveghetorului de circumscripţie nu trebuie să trimită Rapoarte privind calificarea personală.“ — 5:16.

În momentul redactării acestui articol, încerc să obţin un exemplar al Raportului privind calificarea personală pentru a verifica dacă într-adevăr are acest caracter invadator şi sectar precum sună. Am o vagă impresie că formularul are un conţinut ce se va dovedi că încalcă flagrant legile de protecţie a datelor din majoritatea ţărilor.

Şi, cât timp suntem pe subiectul Rapoartelor privind calificarea personală, urmăriţi paragraful de mai jos:

„Filiala va monitoriza şi evalua progresul tuturor pionierilor speciali temporari şi ai pionierilor regulari care au participat la Şcoala pentru Evanghelizatorii Regatului. Acest program de evaluare nu va dura mai mult de trei ani după ce persoana începe pionieratul special temporar sau absolvă cursurile şcolii. Supraveghetorul de circumscripţie nu trebuie să completeze Rapoarte privind calificarea personală a unor astfel de persoane decât în cazul solicitării exprese din partea filialei. Supraveghetorii de circumscripţie nu trebuie să întrebe persoanele a căror lucrare este în curs de evaluare fără consultarea prealabilă a filialei.“ — 5:18.

Sunt sigur că toţi care absolvă Şcoala pentru Evanghelizatorii Regatului sau sunt numiţi ca pionieri speciali temporar sunt informaţi cu sinceritate despre acest „program de evaluare“.

Bătrânii se pot opune unei înscrieri la şcoală

V-aţi înscris vreodată, asemenea mie, la o şcoala specială precum Şcoala pentru Evanghelizatorii Regatului, şi v-aţi întrebat de ce durează atât de mult pentru a fi acceptaţi? Păi se pare că există un motiv pentru întârziere:

„După ce primeşte o Fişă de înscriere pentru participarea la Şcoala pentru Evanghelizatorii Regatului completată de la comitetul de serviciu al congregaţiei candidatului, supraveghetorul de circumscripţie va păstra fişa de înscriere până la următoarea sa vizită în congregaţia candidatului. În timpul acelei vizite, supraveghetorul de circumscripţie ar trebui să lucreze cu candidatul şi să-l urmărească. (Dacă supraveghetorul de circumscripţie este nou în circumscripţie, el îl poate contacta pe supraveghetorul de circumscripţie anterior pentru a-i obţine observaţiile.) După aceea, supraveghetorul de circumscripţie se va întruni cu comitetul de serviciu pentru a discuta despre observaţiile comitetul cu privire la candidat. Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să înainteze fişa de înscriere către filială doar dacă este convins că vestitorul candidat are aptitudinile şi împrejurările pentru a aplica instruirea avansată într-o repartiţie. Altfel, supraveghetorul de circumscripţie trebuie să instruiască comitetul de serviciu să-i ofere candidatului sfaturi sincere şi plăcute cu privire la aspectele ce necesită îmbunătăţiri.“ — 5:19.

Aşadar, în cazul în care aţi completat o fişă pentru înscrierea la una dintre aceste şcoli speciale, vă rog să nu presupuneţi (cum am făcut eu) că fişa îşi ia zborul către filiala locală pentru a fi analizată cu promptitudine. De fapt, ea stă pe masa supraveghetorului vostru de circumscripţie până când acesta are timp să vă „urmărească“ şi să treacă fişa voastră prin corpul de bătrâni la următoarea sa vizită.

Cheltuielile supraveghetorilor de circumscripţie

Probabil că, asemenea mie, aţi presupus că supraveghetorii de circumscripţie sunt liberi şi deschişi privind abordarea bătrânilor cu privire la deducerea cheltuielilor lor, însă se pare că există un pic mai mult ritual aici:

„Supraveghetorii de circumscripţie nu trebuie să ia iniţiativa în a cere unei congregaţii să-i deducă cheltuielile făcute în timpul săptămânii. Ei pot prezenta unei congregaţii cheltuielile doar dacă bătrânii le solicită. Ori de câte ori se prezintă cheltuielile în vedere deducerii trebuie furnizată o listă punctuală de cheltuieli, alături de bonurile aferente.“ — 9:7.

Mi se pare interesant că nici măcar în astfel de chestiuni de rutină, precum solicitarea deducerii cheltuielilor, supraveghetorii de circumscripţie nu sunt scutiţi de respectarea unor protocoale stricte. Şi dacă sunt forţaţi să manifeste atâta lipsă de demnitate încât să-şi adune şi să-şi prezinte bonurile aferente cheltuielilor din săptămâna vizitei, nu pot decât să simt un gram de simpatie faţă de ei.

Aşa cum este probabil mai lesne de înţeles, supraveghetorilor de circumscripţie li se interzice cu desăvârşire să accepte cadouri din fondurile congregaţiei ori să solicite bani:

„Darurile în bani nu trebuie făcute supraveghetorilor de circumscripţie din fondurile congregaţiei sau ale circumscripţiei. De asemenea, nu este potrivit ca cineva dintr-o congregaţie sau din circumscripţie să solicite bani de la fraţi şi surori ca apoi să-i ofere sub formă de cadou unui supraveghetor de circumscripţie (2 Cor. 8:20). Pe de altă parte, aprecierea îl poate motiva pe cineva să facă personal o donaţie unui supraveghetor de circumscripţie. O astfel de generozitate creştină autentică din partea dătătorului şi acceptarea din partea supraveghetorului de circumscripţie este o chestiune personală care nu trebuie să-i preocupe pe alţii. Totuşi, solicitarea de fonduri de la alţii, chiar şi la nivel personal, trebuie evitată.“ — 9:10.

Este ciudat că supraveghetorii de circumscripţie nu pot să soarbă din fondurile congregaţiilor ori să cerşească bani, însă Watchtower poate şi chiar o face.

Supraveghetorii de circumscripţie au o normă de ore

Pentru mine acesta a fost mereu o zonă gri. Cu siguranţă, supraveghetorii de circumscripţie se comportă ca nişte pionieri, dar trebuie ei să satisfacă un anumit necesar de ore? Se pare că da şi chiar trebuie să raporteze timpul petrecut la fel ca orice alt vestitor (sublinierea noastră):

„Făcând abstracţie de probleme temporare de sănătate şi alţi factori ce nu depind de ei, ar trebui să fie posibil ca majoritatea supraveghetorilor de circumscripţie şi soţiile lor să poată să dedice aproximativ 17 ore în fiecare săptămână lucrării de predicare sau aproximativ 68 de ore în acele luni în care nu au loc congrese, şcoli sau concedii de odihnă programate (vezi 4:8). Activitatea din serviciul de teren este raportată Departamentului pentru serviciu folosind jw.org sau Raportul lunar al supraveghetorului de circumscripţie (S-301). Astfel de rapoarte trebuie primite de către Departamentul de serviciu cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.“ — 10:6.

Da, dacă eşti un supraveghetor de circumscripţie, Watchtower se aşteaptă să vadă 68 de ore pe raportul trimis Biroului pentru serviciu în fiecare lună.

Cărucioarele nu trebuie să preia lucrarea

Ocazional mi se pune întrebarea dacă lucrarea de predicare din casă-n casă are pericolul de a fi eclipsat de iniţiativa de mărturie folosind cărucioarele, cu care Martorii au devenit obişnuiţi din 2012, de când s-a introdus această formă de predicare. Manualul oferă un indiciu în acest sens:

„Mărturia publică nu trebuie să umbrească lucrarea din casă în casă. În plus, se înţelege că în unele teritorii eminamente rurale eficienţa mărturii publice organizate ar putea fi limitată.“ — 10:7.

Cred că putem considera aceasta ca pe o confirmare directă a faptului că Martorii nu vor înceta să bată la uşi prea curând.

Regula privind pantalonii strâmţi

După cum s-a menţionat, Tony Morris a reuşit să-şi impună obsesia privind hainele croite după corp în legea Watchtower în instrucţiuni trimise recent bătrânilor. Însă această regulă bizară şi-a făcut loc şi în acest document:

„Dacă corpul de bătrâni e de acord că un frate sau o soră ignoră făţiş şi în mod intenţionat sfaturile repetate şi îmbrăcămintea şi pieptănătura lui/ei este deranjantă pentru congregaţie, bătrânii pot hotărî că persoana nu mai este calificată să participe în lucrare. În astfel de cazuri rare nu se va face un anunţ în faţa congregaţiei.“ — 10:9.

Da, puteţi complota cu designerii vestimentari homosexuali prin faptul că purtaţi îmbrăcăminte „deranjantă“ dacă trebuie, dar nu vă aşteptaţi să vă puteţi etala hainele dezgustătoare în lucrarea de predicare. Pur şi simplu nu este potrivit. Şi practic nu putem spune nimic altceva despre asta.

Comitetele de asistenţă sanitară nu se bagă — pe bune!

Sunteţi părinţi Martori al lui Iehova ai unui copil care tocmai a fost spitalizat? Aşteptaţi să fiţi contactaţi de prietenoasa unitate din cartier pentru impunerea interdicţiei privitoare la sânge (cunoscut drept comitet de asistenţă sanitară):

„Dacă un copil este internat în spital, bătrânii trebuie să se întrunească cu părinţii copilului pentru a analiza documentul Cum pot părinţii să-şi protejeze copilul de folosirea greşită a sângelui (S-55).“ — 11:3.

Desigur, Watchtower va continua să le sublinieze celor din afara organizaţiei (în special judecătorilor) că folosirea procedurilor medicale este o decizie personală, chiar dacă bătăuşii organizaţiei sunt trimişi cu regularitate să-i forţeze pe părinţi la refuzul când vine vorba de copiii lor bolnavi.

Tot nu e urgentă raportarea abuzurilor asupra copiilor

După cum am menţionat în recentul lung metraj despre abuzul asupra copiilor, un factor-cheie agravant în abordarea greşită a pedofiliei este neputinţa de a raporta autorităţilor fiecare acuzaţie de abuz. Acest manual îndrumător face multiple referiri la abuzul asupra copiilor, precum cea de mai jos, însă nicăieri nu apare necesitatea urgentă de a raporta (sublinierea noastră):

„Când corpul de bătrâni decide să formeze un comitet judiciar pentru a se întruni cu cineva acuzat că a comis abuz sexual asupra unui copil, coordonatorul corpului de bătrâni va contacta în primul rând supraveghetorul de circumscripţie. Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să desemneze un bătrân cu experienţă care se află pe lista de comitete speciale pentru a sluji ca preşedinte al comitetului judiciar şi, dacă e necesar, un alt bătrân de pe listă pentru a sluji într-un comitet de recurs.“ — 13:5.

Cei care înţeleg câtuşi de puţin aspectele complexe ale abuzului sexual asupra copiilor vor aprecia nevoia stringentă de a implica autorităţile cât se poate de timpuriu. Dincolo de riscul ca agresorul să recidiveze, şansele de obţine dovezi care să conducă la condamnarea cu succes a agresorului scad odată cu amânarea raportării cazului. Însă în mintea Corpului de Guvernare aceşti factori capătă o semnificaţie neglijabilă comparativ cu nevoia de a reimpune confidenţialitatea, de a recunoaşte autoritatea organizaţiei şi de a susţine regula celor doi martori.

Un indiciu suplimentar al lipsei cronice de seriozitate cu care Watchtower abordează abuzul asupra copiilor poate fi găsit în Apendicele D, unde, într-o listă de verificare pentru analizarea numirilor şi a scoaterilor din evidenţă a bătrânilor şi a slujitorul auxiliari, acuzaţia de abuz asupra copiilor apare la rubrica „Probleme din trecut“, într-o listă scurtă care include şi accesarea de materiale pornografice.

Uneori Watchtower trebuie să ştie ce rasă eşti

Eşti un Martor al lui Iehova care tocmai a fost exclus din cauza unei indiscreţii? Dacă da şi îţi exerciţi dreptul la recurs, se pare că culoarea pielii tale este o informaţie relevantă pentru Watchtower:

„Înainte de numirea unui comitet de recurs, supraveghetorul de circumscripţie trebuie să obţină numele acuzatului, rasa lui, faptele de care e acuzat şi câteva informaţii despre caz.“ — 13:7.

Sper că nu sunt singurul care îşi scarpină capul gândindu-se la motivul pentru care etnia unei persoane este câtuşi de puţin relevantă în cererea ei pentru o audiere de recurs. Credeam că Dumnezeu nu este părtinitor.

Supraveghetorii de circumscripţie şi zeciuiala pe ascuns

Anul trecut am vorbit despre iniţiativa de „zeciuială pe ascuns“ a organizaţiei Watchtower, prin care li s-a cerut congregaţiilor să trimită filialei sume de bani cu regularitate. Dacă congregaţia avea deja datorii din cauza unui proiect de construcţii, suma trimisă cu regularitate avea să înlocuiască returnarea datoriilor. Dacă o congregaţie nu avea datorii, ea trebuia să propună o sumă şi să înceapă să cotizeze oricum. Păi, se pare că supraveghetorii de circumscripţie sunt o rotiţă esenţială din maşinărie când vine vorba despre impunerea acestei măsuri:

„Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să primească de la bătrâni confirmarea că sprijinul financiar al congregaţiei privind cheltuielile de exploatare ale sălii Regatului locale şi rezoluţia ei privind contribuţia la construcţia de sălile Regatului şi de săli de congrese la nivel mondial sunt reanalizate anual. Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să verifice de asemena că sumele stabilite prin rezoluţie sunt rezonabile şi conform împrejurărilor locale.“ — 14:2.

Surprinzător, supraveghetorii de circumscripţie sunt rugaţi în mod expres să le sugereze bătrânilor să predea orice surplus de fonduri dacă sunt descoperite:

„Revizuiţi soldul mediu al fondurilor congregaţiei, atât cel local cât şi cei păstrat la filială ca fonduri depozitate, prin revizuirea recentelor Rapoarte lunare ale conturilor congregaţiei (S-30). Este soldul în armonie cu recomandările filialei în ce priveşte necesarul pentru cheltuielile congregaţiei şi de funcţionare a sălii Regatului? Dacă soldul pare să fie mai mare decât ceea ce este necesar, încurajaţi bătrânii să analizeze donarea fondurilor în exces organizaţiei.“ — Apendicele C, par. 5.

Deci nu numai că bătrânii sunt sfătuiţi să trimită orice surplusuri (în cazul Statelor Unite, lăsând doar 5 000 de dolari plus suma aferentă cheltuielilor de funcţionare pe câteva luni), supraveghetorii de circumscripţie sunt folosiţi pe post de instrumente de convingere suplimentară care să asigure punerea în practică a acestei măsuri. Autonomia congregaţiei este bine de tot de domeniul trecutului.

Construieşti pentru Watchtower? Poţi beneficia de tratament preferenţial!

Probabil că, asemenea mie, aţi observaţi şi voi din ce în ce mai multă obligaţie în ce priveşte construcţia în organizaţie. Se pare că, dacă sunteţi activ implicaţi în ajutarea organizaţiei să-şi crească portofoliul imobiliar, puteţi să aveţi parte de un tratament preferenţial când vine vremea ca supraveghetorul de circumscripţie să vă viziteze congregaţia:

„Când există slujitori în construcţii sau voluntari în construcţii în circumscripţia sa, supraveghetorul de circumscripţie se va asigura că ei nu sunt trecuţi cu vederea în legătură cu privilegiile teocratice.“ — 14:6.

Nu doar că nu sunt „trecuţi cu vederea“ bărbaţii care construiesc chestii, dar supraveghetorii de circumscripţie sunt rugaţi să fie şi mai iertători cu pionierii care nu reuşesc să-şi atingă necesarul de ore în timp ce sunt implicaţi în „proiecte teocratice“, după cum arată părţile subliniate:

„Poate deveni evident că nu este practic pentru un pionier să slujească în această poziţia, deşi primise mult ajutor din partea supraveghetorului de circumscripţie şi a bătrânilor locali. Probabil este rămas mult în urmă cu orele pentru anul de serviciu curent, nu şi-a satisfăcut necesarul de ore în anul/anii de serviciu anterior(i) şi împrejurările sale nu par să se schimbe curând. Dacă aşa stau lucrurile, supraveghetorul de circumscripţie trebuie să se întrunească cu comitetul de serviciu al congregaţiei şi să investigheze dacă pionierul încă se califică. Pe de altă parte, dacă pionierul nu atinge necesarul de ore datorită lucrului intens pe proiecte teocratice, s-ar putea acorda consideraţie specială. Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să le reamintească bătrânilor cu privire la ultimele îndrumări din partea filialei cu privire la pionierii care au dificultăţi a-şi satisface necesarul de ore.“ — 16:8.

Deci iată un sfat pentru voi dacă doriţi să acceleraţi urcarea în ierarhia organizaţiei lui Iehova: construiţi clădiri scumpe pe care Watchtower să le poată vinde în viitor.

Coordonatorii aduc „observaţii“ cu privire la pionierii speciali

Eşti unul dintre puţinii pionieri speciali care au „supravieţuit“ şi te crezi într-un fel imun la toată politica şi urmăreala? Gândeşte-te mai bine:

„În timpul primei sale vizite în congregaţii, din fiecare an de serviciu, supraveghetorul de circumscripţie trebuie să poarte o discuţie confidenţială cu coordonatorul corpului de bătrâni pentru a-i obţine observaţiile cu privire la activitatea fiecărui pionier special şi pionier special temporar, inclusiv dacă cumva pionierul trece prin greutăţi în ce priveşte sănătatea, banii, cazarea şi aşa mai departe.“ — 16:9.

Da, chiar dacă pionierii speciali se bucură de o poziţie privilegiată, nici ei nu sunt imuni la a fi subiecţii unor discuţii ‘confidenţiale’.

Leacul dependenţei de pionierat

Recunosc că nu am fost foarte conştiincios în a-mi face orele în anii cât am slujit ca pionier, deci nu mă surprinde faptul că există loc de flexibilitate când vine vorba de norma individuală de ore a pionierilor, însă până acum nu am văzut nimic aşternut în scris:

„În împrejurări rare, un frate sau o soră poate primi aprobarea de a rămâne pionier fără să i se ceară un număr minim de ore. Această măsură este valabilă pentru pionierii exemplari cu vechime, care doresc din inimă să slujească mereu în calitate de pionieri regulari şi care simt că ar da înapoi dacă ar trebui să întrerupă pionieratul, însă nu pot să întrunească necesarul de ore din cauza unei infirmităţi. Bătrânii ar putea să analizeze desemnarea unui astfel pionier ca pionier regular infirm dacă 1) este în vârstă de peste 50 de ani şi dacă 2) a făcut pionierat timp de cel puţin 15 ani cumulaţi. Bătrânii trebuie să ia această decizie doar după ce s-au consultat cu supraveghetorul de circumscripţie în acest sens.“ — 16:14.

Deci, dacă aţi făcut pionierat atât de mult timp încât aţi ajuns la ospiciu şi pur şi simplu nu puteţi duce dezgustul şi ruşinea de a părăsi lista pionierilor, nu vă temeţi! Puteţi chiar şi aşa să vă numiţi pionier şi să nu raportaţi ore aproape deloc.

Cine a spus că în organizaţia lui Iehova numele, rangul şi titlul sunt totul?

Undă verde pentru a continua

V-aţi gândit vreodată ce se întâmplă în timpul pregătirilor pentru vizita supraveghetorului de circumscripţie când vine vorba de recomandarea unor noi numiri? Documentul revarsă lumină şi asupra acestui aspect:

„Când corpul de bătrâni al unei congregaţii a decis să recomande supraveghetorului de circumscripţie numirea unuia sau mai multor fraţi în contextul viitoarei vizite a supraveghetorului de circumscripţie, comitetul de serviciu al congregaţiei îi va trimite un formular Recomandări pentru numirea bătrânilor şi a slujitorilor auxiliari (S-62) completat cel puţin cu o lună înaintea vizitei. Supraveghetorul de circumscripţie trebuie să înainteze imediat formularul Departamentului pentru serviciu. Astfel de recomandări nu trebuie analizate până nu se primeşte aprobarea de a continua din partea filialei. Chiar şi dacă se primeşte aprobarea, aceasta nu înseamnă că filiala susţine recomandările, ci doar faptul că supraveghetorul de circumscripţie poate acum să analizeze recomandările în timpul viitoarei sale vizite. Filiala nu verifică vârsta persoanei, starea sa civilă, numirile şi scoaterile din evidenţă anterioare şi alte asemenea aspecte. Aceasta este responsabilitatea corpului de bătrâni şi a supraveghetorului de circumscripţie. Dacă până la începutul săptămânii vizitei sale în congregaţie supraveghetorul de circumscripţie nu a primit aprobare din partea filialei pentru a analiza o recomandare, el poate suna Departamentul pentru serviciu pentru a se interesa cu privire la situaţie.“ — 17:3.

Cine ştie ce implică emiterea unei ‘aprobări de a continua’. Mă gândesc că implică cel puţin verificarea cazierului judiciar. Oricum, sistemul cu „aprobarea de a continua“ este un indiciu al faptului că numirea cuiva ca bătrân sau slujitor auxiliar nu se face doar prin spirit sfânt.

Şi mai multe îndemnuri în favoarea evitării

Îndrumări pentru supraveghetorul de circumscripţie nu ar fi un manual de instrucţiuni sectare decent fără să facă referire la nevoia urgentă de a respecta practica evitării, iar documentul nu ne înşală deloc aşteptările:

„Unora le-a fost încercată spiritualitatea în legătură cu rudele excluse. De exemplu, unii au participat la recepţii de nuntă unde erau prezente persoane excluse. Aceasta contravine îndemnului din 1 Corinteni 5:11 de ‘a nu mai avea legături’ cu astfel de persoane. Dacă gazda urmează să încalce această îndrumare clară şi să invite o persoană exclusă la o recepţie, ea are obligaţia să-i anunţe pe toţi invitaţii că va participa o persoană exclusă astfel încât ei să poată decide dacă vor participa. Alţii au participat la nunta unei persoane botezate căsătorite cu o persoană necredincioasă ori sau oferit sprijin financiar unor asemenea persoane, susţinând astfel în mod implicit un jug inegal, nescriptural (1 Cor. 7:39; 2 Cor. 6:14). Dacă un bătrân sau un slujitor auxiliar manifestă judecată slabă în aceste aspecte într-o măsură în care ridică semne de întrebare serioase în mintea altora, el ar putea fi descalificat din punct de vedere scriptural din calitatea sa (1 Tim. 3:13).“ — 17:29.

Aceasta nu înseamnă altceva decât că dacă părăsiţi Martorii lui Iehova şi aveţi un unchi, frate, tată sau bunic care e încă înăuntru, şansele ca el să vă evite sunt şi mai mari dacă este un bătrân sau un slujitor auxiliar. Nu este vorba doar de a provoca discuţii pe seama faptului că păstrează legătura cu voi, dar el riscă să-şi piardă poziţia.

Aceasta e doar o regulă la care ne putem aştepta într-o organizaţie de binefacere înregistrată, nu-i aşa?

O întrebare ciudată

Eşti un bătrân respectat care este material potrivit pentru a fi recomandat ca locţiitor al supraveghetorului de circumscripţie? Dacă da, fii pregătit să răspunzi la o întrebare incomodă la un moment dat:

„Înainte de a recomanda un frate, supraveghetorul de circumscripţie s-ar putea să-i întrebe pe bătrânii cu experienţă cu privire la observaţiile lor legate de acest frate, însă nu trebuie să le dezvăluie că fratele este considerat în vedere lucrării de circumscripţie în calitate de locţiitor. Fraţii recomandaţi să slujească în calitate de locţiitori ai supraveghetorului de circumscripţie trebuie să nu fi urmărit materiale pornografice în ultimii doi ani.“ — 21:2.

Nu vedem altceva decât că viaţa unui supraveghetor de circumscripţie nu este mereu uşoară sau strălucitoare.

O tentă de misoginie

Întrebare: ce obţii când un şir de conducători bărbaţi creează de-a lungul mai multor decenii o ierarhie organizaţională orientată pe bărbaţi pe baza unui text sacru scris de bărbaţi? Misoginie, şi încă multă! Când spun misoginie, mă refer la forma aceea foarte urâtă în care nu se acceptă ca femeile să „domine conversaţiile“:

„Soţia unui frate căsătorit trebuie şi ea să fie pionieră. Ea trebuie să fie exemplară în conduită şi în modul în care relaţionează cu ceilalţi. Ea trebuie să predice eficient. Ea trebuie să-şi înţeleagă rolul, să nu vorbească în numele soţului ei şi să nu domine conversaţiile (1 Pet. 3:3, 4).“ — 21:4.

Dacă eşti o femeie care citeşte asta şi crezi că vei putea să-ţi ‘înţelegi rolul’, ai putea să fii potrivită pentru ca, într-o zi, să devii soţia unui supraveghetor de circumscripţie dacă poţi să-ţi păstrezi plângerile la minimum şi să cultivi un „spirit tăcut şi blând“:

„Când soţiile supraveghetorilor de circumscripţie manifestă un spirit tăcut şi blând, arată căldură şi iubire, se înfăţişează fericite şi nu se plâng, ele câştigă sprijinul şi încrederea altora. Ele trebuie să dea un bun exemplu pe care alţii să-l urmeze. Fiecare supraveghetor de circumscripţie trebuie să-şi ajute soţia să fie zeloasă în serviciul de teren, să dea răspunsuri bine gândite la întrunirile congregaţiei şi să dovedească respect faţă de cap lucrând în mod cooperativ sub conducerea sa.“ — 23:2.

Probabil că reuşeşti să-ţi faci rost de un soţ supraveghetor de circumscripţie şi îţi surâde ideea de a fi admirată de celelalte surori. Însă nu uita, pe cât posibil, să lucrezi DOAR cu surorile în predicare. La urma urmei, când vine vorba de lucrarea de predicare, segregarea sexelor este un factor-cheie în organizaţia lui Iehova:

„Este de preferat ca soţia unui supraveghetor de circumscripţie să participe cu surori şi vestitori tineri în lucrarea de predicare. Deşi nu este neapărat nepotrivit ca ea să însoţească un frate în serviciul de teren, ar trebui să fie rareori necesar acest lucru, având în vedere numărul de surori disponibile.“ — 23:3.

Şi orice faci, dacă soţul tău trebuie să prezinte un material video în timpul uneia dintre temele sale, încearcă să-ţi ţii mânuţele delicate departe de echipament:

„Când există prevedere din partea filialei pentru a fi prezentat un material video congregaţiei, supraveghetorul de circumscripţie este responsabil de a face prezentarea. Dacă are nevoie de cineva care să-l ajute în instalarea sau exploatarea echipamentului, el trebuie să aleagă un frate vigilent şi de încredere.“ — 23:6.

Şi în final. . .

Dacă tot nu sunteţi convinşi că Corpul de Guvernare pretinde control asupra tuturor aspectelor vieţii cuiva:

„Pentru a determina dacă persoana este descalifica, bătrânii vor trebui să dea dovadă de o bună judecată. Au existat motive întemeiate pentru ruperea logodnei sau persoana tratează cu uşurinţă angajamentul logodnei?“ — Apendicele H, par. 2.

Deci dacă vă gândiţi să anulaţi logodna cu cineva care nu vă împărtăşeşte sentimentele, fiţi pregătiţi de implicarea bătrânilor voştri şi chiar a supraveghetorului de circumscripţie.

Motive pentru a fi optimişti

Sunt sigur că există multe alte lucruri despre care aş fi putut scrie, însă sper că dacă am uitat ceva puteţi face ceea ce cu siguranţă nu ar trebui să faceţi şi anume să căutaţi documentul online şi să-l devoraţi cum vă place.

Recunosc că sunt foarte încântat de faptul că un document atât de sensibil a ajuns acum la liberă circulaţie. În ritmul ăsta, nu mai avem mult şi se termină lista publicaţiilor pe care Watchtower le mai păstrează secrete, ceea ce e un lucru bun pentru aceia dintre noi care tânjesc după o rază de lumină care să strălucească peste această organizaţie întunecată şi totalitară.

Şi sunt sigur că nu sunt singurul care nu poate să nu zâmbească mândru şi mulţumit, gândindu-se la acea persoană curajoasă care, deşi e supraveghetor de circumscripţie, totuşi e de partea noastră.

Publicat pe JWsurvey.org la 29 martie 2016.

Acest articol a fost publicat în general. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.