Watchtower vopseşte peste profeţia eşuată privitoare la 1975 într-un filmuleţ de la congresul din 2017

Watch Tower Bible and Tract Society are o reputaţie în a face afirmaţii profetice care pur şi simplu nu s-au împlinit.

Un studiu amănunţit al istoriei organizaţiei ne dezvăluie numeroşi ani ataşaţi profeţiilor care nu s-au împlinit. De pildă, s-a prezis învierea personajelor biblice din vechime în San Diego, în anii 1920, sau s-a prezis că anul 1874 va marca începutul celei de-a doua veniri a lui Cristos.

Printre anii aceştia cu semnificaţie profetică se remarcă şi 1975.

Pentru o prezentare detaliată a istoriei acestei profeţii, consultaţi articolul extrem de bine documentat de pe jwfacts.com, însă, pe scurt, putem să spunem că bărbaţii din fruntea organizaţiei în anii 1960 au decis că cronologia biblică indică faptul că în 1975 se împlinesc 6 000 de ani de existenţă a oamenilor. Aşadar, ei au simţit că ar fi foarte potrivit ca Iehova Dumnezeu să aducă Armaghedonul în acel timp.

Această convingere a apărut şi a fost predată în multe publicaţii şi evenimente publice marca Watchtower, iar odată ce s-a intrat în 1977 fără ca Armaghedonul să fi avut loc, lucrurile au devenit un pic . . . ciudate.

Deşi, într-adevăr, Watchtower a suferit şi de atunci încoace pe seama altor eşecuri profetice, 1975 rămâne ca una dintre cele mai rezistente şi mai jenante episoade în care marile proclamaţii ale religiei nu s-au împlinit.

Acum se pare că unul dintre materialele video pregătite pentru congresul regional din 2017 intitulat „Să nu renunţăm!“ va aborda învăţătura despre 1975. Filmuleţul complet (clipul nr. 49) poate fi urmărit pe site-ul web AvoidJW.org şi face parte dintr-un segment mai larg pe tema rămânerii fidel organizaţiei Watchtower în profida încerărilor.

Cutoate acestea, materialul video este extrem de înşelător cu privire la modul în care le prezintă celor din auditoriu evenimentele de la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70.

De fapt, aş putea să spun că efectiv se vopseşte peste istorie.

Voi defalca replică cu replică afirmaţiile făcute în clipul referitor la 1975 şi le voi pune lângă afirmaţiile scrise în publicaţiile Watchtower ale epocii, să puteţi voi înşivă judeca cât de veridic se prezintă în filmuleţ unul dintre cele mai infame eşecuri profetice ale Watchtower.

1975: De unde provine speranţa?

Discuţia despre 1975 începe în filmuleţ pe la minutul 1:43, când personajul narator din material spune:

„Pe atunci, unii fraţi considerau că un anumit an semnifică sfârşitul acestui vechi sistem.“

În primul rând, este interesant că în acest material video se face referire la „un anumit an“ în loc să se spună concret că e vorba despre anul 1975. De fapt. nicăieri în clip nu se face referire concretă la an sau la învăţătura legată de acel an. Scopul acestei abordări este acela de a tulbura apele. Mulţi Martori tineri nu au auzit despre această învăţătură veche de peste 40 de ani şi, fiind ambiguă în afirmaţii, Watchtower le îngreunează eforturile de a identifica incidentul şi de a face cercetări pe marginea lui. Totuşi, şi mai îngrijorătoare este exprimarea:

„Pe atunci, unii fraţi considerau că un anumit an semnifică sfârşitul acestui vechi sistem.“

Cine sunt „unii fraţi“? Nu ni se spune, însă folosirea acestor cuvinte dezasociază în mod subtil convingerea de doctrina oficială a Watchtower. Ni se dă impresia că aşteptările privitoare la 1975 a fost pur şi simplu produsul câtorva Martori rebeli, care şi-au propagat învăţăturile proprii în spatele sălilor Regatului. Dar susţin oare faptele preluate din propriile publicaţii ale organizaţiei Watchtower?

Iată doar câteva dintre multele publicaţii Watchtower publicate în acel timp, în care s-a discutat posibilitatea ca 1975 să reprezinte anul izbucnirii Armaghedonului.

„Orarul publicat ca rezultat al acestui studiul independent prezintă că 4026 î.e.n. este anul creării omului. Potrivit acestei cronologii biblice de încredere, şase mii de ani de la crearea omului se vor încheia în 1975, iar cea de-a şaptea perioadă de o mie de ani de istorie umană va începe în toamna anului 1975 e.n. Aşadar, în curând se vor încheia şase mii de ani de existenţă a omului pe pământ, da, în cadrul acestei generaţii. Deci nu peste mulţi ani, în cadrul generaţiei noastre, ajungem la ceea ce Iehova Dumnezeu ar putea considera ca fiind a şaptea zi a existenţei omului. Cât de potrivit ar fi pentru Iehova Dumnezeu să facă din această viitoare perioadă de o mie de ani perioadă sabatică de odihnă şi eliberare, un mare sabat-jubileu pentru proclamarea libertăţii pe tot pământul, tuturor locuitorilor săi! Acest lucru ar fi cel mai oportun pentru omenire. De asemenea, ar fi cel mai potrivit şi din partea lui Dumnezeu, căci, să nu uităm, omenirea mai are în faţă ceea ce ultima carte a Sfintei Scripturi denumeşte domnia lui Isus Cristos peste pământ timp de o mie de ani, domnia milenară a lui Cristos. Nu ar fi o simplă coincidenţă sau o întâmplare, ci ar fi potrivit scopului iubitor al lui Iehova Dumnezeu ca domnia lui Isus Cristos, ‘Domnul sabatului’, să se desfăşoare în paralel cu cel de-al şaptelea mileniu al existenţei omului.“ — „Viaţă veşnică în libertatea fiilor lui Dumnezeu“ (1966), pag. 26–30.

„Se desfăşoară ziua de odihnă a lui Dumnezeu în paralel cu timpul de când există omul pe pământ de la crearea sa? După cât se pare, da. Atunci în ce an se sfârşesc primii 6 000 de ani de existenţă ai omului şi, de asemenea, primii 6 000 de ani ai zilei de odihnă a lui Dumnezeu? În anul 1975. Aceasta înseamnă că peste un număr relativ mic de ani vom fi martorii împlinirii profeţiilor rămase ce au legătură cu «timpul sfârşitului».“ — „Treziţi-vă!“, 8 octombrie 1966, pag. 19–20.

„Un alt vorbitor, F. W. Franz, vicepreşedintele Societăţii, a accentuat plin de forţă în faţa auditoriului urgenta lucrării creştine de predicare. El a subliniat că, potrivit cronologiei biblice demne de încredere, 6 000 de ani de istorie umană se vor încheia în luna septembrie a acestui an, potrivit calendarului lunar. Aceasta coincide cu un timp în care «specia umană urmează să moară de foame» şi va trebui să înfrunte otrăvirea din cauza poluării şi distrugerea de către arme nucleare. Franz a adăugat: «Nu există niciun motiv să credem că omenirea poate să existe pe parcursul perioadei a şaptea de o mie de ani în condiţiile pe care le înfruntă în prezent“ în cadrul acestui sistem de lucruri. Înseamnă aceasta că ştim exact când va distruge Dumnezeu acest sistem vechi şi va stabili unul nou? Franz a arătat că nu, întrucât nu ştim cât de scurt a fost intervalul între crearea lui Adam şi crearea Evei, moment în care a început de ziua de odihnă de şapte mii de ani a lui Dumnezeu (Evr. 4:3, 4). Însă, a arătat el, «nu ar trebui să credem că acest an, 1975, este lipsit de semnificaţii pentru noi», căci Biblia demonstrează că Iehova este «cel mai mare cronolog» şi „avem anul-ancoră 1914, care marchează sfârşitul timpurilor neamurilor“. Aşadar, a comtinuat el, «suntem umpluţi de sentimentul de anticipare faţă de viitorul apropiat, pentru generaţia noastră» (Mat. 24:34).“ — „Turnul de veghe“, 1 mai 1975, pag. 285.

„Viitorul imediat va fi cu siguranţă plin de evenimente de apogeu, căci acest sistem vechi se apropie de sfârşitul său deplin. În cel mult câţiva ani, părţile finale ale profeţiei biblice privitoare la aceste «zile din urmă» îşi vor vedea împlinirea.“ — „Turnul de veghe“, 1 mai 1966, pag. 272.

În timp ce în publicațiile vremii se aruncau indicii foarte, dar foarte solide, unele dintre cuvântările publice ținute de funcționari de rang înalt ai Watchtower erau explicite. Urmăriți, de exemplu, următoarea temă ținută la congresul de district din 1967, în Wisconsin, de supraveghetorul de district Charles Sunutko (înregistrarea este disponibilă pe jwfacts.com):

„Păi noi, ca Martori ai lui Iehova, ca alergători — unii dintre noi am obosit un pic, însă aproape că e ca şi cum Iehova ne-a oferit hrană la vremea hotărâtă. Asta pentru că a ridicat în faţa noastră un nou obiectiv. Un nou an. Ceva la care să aspirăm şi se pare că el ne-a dat tuturor cu atât mai multă energie şi putere în acest ultim avânt peste linia de sosire. Iar acesta este anul 1975. Şi nu trebuie să ghicim ce înseamnă anul 1975 dacă citim «Turnul de veghe». Şi să nu aşteptăm până în 1975. Uşa se va închide până atunci. După cum a spus un frate: «Rămâneţi în viaţă până în şapte-ş’cinci!»“

Aş putea să continui mult şi bine. Materialele de studiu din acea vreme a fost saturat cu asta. Mai jos e un grafic din Treziţi-vă! din 8 octombrie 1971, în care se specifică în mod explicit că domnia milenară a lui Cristos va începe după 6 000 de ani de istorie umană, adică în 1975.

Așadar, după cum putem vedea, Martori care erau în viața pe atunci aveau aceste așteptări pentru că Watch Tower Bible and Tract Society a publicat și a predicat învățături concepute expres pentru a cultiva această speranță.

1975 nu a fost produsul unor Martori rebeli, ci era doctrină Watchtower oficială.

1975: Cine i-a încurajat pe Martori să-și vândă casele și să-și părăsească locurile de muncă?

Naratorul din materialul video continuă:

Câțiva au ajuns chiar să-şi vândă casele şi să-şi părăsească locurile de muncă.

În contextul materialului video, această decizie este prezentată ca fiind una lipsită de înţelepciune. Este chiar adevărat că Martorii din timpul acela şi-au vândut casele, au renunţat la locurile de muncă, şi-au amânat intervenţiile chirurgicale şi aşa mai departe, aşteptându-se ca lumea să se sfârşească. Eu cunosc personal o familie de Martori care şi în prezent suferă deficituri financiare semnificative din cauza deciziilor luate în anii ’70 de a vinde proprietăţi şi de a abandona investiţiile financiare.

Totuşi, cum a răspuns organizaţia Watchtower în timpul acela la acţiunile acestor Martori? A avertizat ea împotriva acţiunilor făcute în grabă?

Nicidecum.

Urmăriţi, de exemplu, un articol tipărit în Serviciul pentru Regat din mai 1974:

„Da, din vara anului 1973 s-au atins noi recorduri la numărul de pionieri în fiecare lună. Acum există 20 394 de pionieri regulari şi speciali în Statele Unite, ceea ce e un record absolut. Avem de a face cu o creştere de 5 190 faţă de februarie 1973! O creştere de 34 la sută! Nu ni se încălzeşte inima? Se aud rapoarte despre fraţi care îşi vând casele şi proprietăţile şi care plănuiesc să-şi încheie restul zilelor din acest vechi sistem în serviciul de pionierat. Cu siguranţă, acesta e un mod excelent de a petrece timpul scurt rămas înainte de sfârşitul acestei lumi rele.“ — „Serviciul pentru Regat“, mai 1974, pag. 3, „Cum îţi foloseşti viaţa?“

În loc să îndemne la prudenţă sau să prezinte această activitate ca fiind făcută în grabă sau necugetat, Watchtower i-a încurajat în mod activ pe aceşti fraţi să vândă totul şi să renunţe la locurile de muncă datorită ‘timpului scurt rămas’. Cu alte cuvinte, Watchtower în 2017 prezintă în lumină proastă conduita Martorilor care pur şi simplu făceau ce erau încurajaţi de Watchtower să facă în 1974!

1975: Cine a tras semnalul de alarmă biblic?

Naratorul continuă:

Recunosc, şi eu eram pregătit să văd cum dispare acest vechi sistem, dar ceva pur şi simplu nu se potrivea. Atât la întruniri, cât şi la studiul personal, mi se tot amintea de cuvintele lui Isus: „Nimeni nu ştie ziua sau ora“.

Din nou, este exactă această afirmaţie? Li se aduce aminte Martorilor de acest verset la întruniri, în contextul încercării de a dărâma eventualele speranţe premature cu privire la 1975? Să analizăm un astfel de paragraf, preluat dintr-un articol care dădea indicii foarte clare că Armaghedonul ar urma să izbucnească în 1975 şi folosea cronologia biblică pentru a susţine această aşteptare:

Un lucru este absolut sigur: cronologia biblică, coroborată cu profeţii biblice împlinite, arată că şase mii de ani de existenţă a omului pe pământ se vor încheia în curând, da, în cadrul acestei generaţii! (Mat. 24:34). Aşadar, nu e timp să fim indiferenţi şi să ne complăcem. Nu e nici timpul să ne jucăm cu cuvintele lui Isus care spun că «ziua şi ora aceea nimeni nu le ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl» (Mat. 24:36). Dimpotrivă, e timpul să fim pe deplin conştienţi că sfârşitul acestui sistem de lucruri se apropie cu repeziciune de sfârşitul său violent. Să nu uităm că e de ajuns că Tatăl însuşi ştie atât «ziua [cât] şi ora»!“ — „Turnul de veghe“, 15 august 1968, pag. 494, „De ce priviţi înainte spre 1975?“

Vedem din nou că în loc ca Watchtower să tragă un semnal de alarmă de care Martorii cutezători refuzau să asculte, tocmai contrariul e adevărat. Martorilor li se spunea explicit la întruniri să nu folosească acest verset pentru a-şi semăna îndoieli.

Teoretic, fratele din acest material video acţiona împotriva sfatului Corpului de Guvernare din vremea sa.

Ce s-a fi întâmplat cu fratele din filmuleţ dacă şi-ar fi exprimat public aceste îndoieli cu privire la aşteptările faţă de 1975 şi dacă ar fi folosit acest verset pentru a-şi fundamenta argumentul? În cel mai rău caz, dacă ar fi refuzat public să se căiască, ar fi putut fi exclus pentru apostazie.

1975: Cine şi-a asumat răspunderea?

Trimiterea la 1975 din filmuleţ se încheie cu următoarele cuvinte ale naratorului:

După ce anul a venit şi a trecut, majoritatea celor care aveau aşteptări greşite a făcut ajustările necesare.

Din nou, acest mod de exprimare transmite ideea că a problema a fost din vina Martorilor individuali care ‘o luau înainte carului lui Iehova’, deşi am văzut că toate dovezile arată cu claritate că aceste aşteptări greşite provin ca rezultat direct al publicaţiilor şi cuvântărilor publice oficiale ale organizaţiei Watchtower. Numărul membrilor organizaţiei în 1976 şi anii care au urmat arată că mulţi au părăsit religia ca urmare a acestui eşec. Alţii au suferit în sensul că şi-au pierdut veniturile, proprietăţile, oportunităţile din viaţă, şi-au amânat operaţii şi dorinţa de a avea copii.

A făcut Watchtower ajustări? Şi-a cerut vreodată scuze pentru ceea ce categoric a fost o eroare grosolană de judecată care, în esenţă, se ridică la nivelul profeţiei false? A recunoscut vreodată durerea şi suferinţa pe care aceste preziceri pripite, care contraziceau îndemnurile biblice, le-au cauzat multor Martori fideli, care au acţionat de bună de credinţă în spiritul a ceea ce li s-a spus?

Oarecum.

Cinci ani mai târziu, au apărut următoarele cuvinte în revista Turnul de veghe:

„Odată cu apariţia cărţii «Viaţă veşnică în libertatea fiilor lui Dumnezeu» şi cu explicaţiile privitoare la faptul cât de potrivit părea ca guvernarea de 1 000 de ani a lui Cristos să corespundă cu cel de-al şaptelea mileniu de existenţă a omului, au fost trezite mari speranţe legate de anul 1975. Atunci şi după aceea s-au făcut declaraţii subliniind că aceasta constituia doar o posibilitate. Din păcate însă, împreună cu aceste informaţii de avertizare, au mai fost publicate şi altele care implicau ideea că această împlinire a speranţelor în acel an constituia mai degrabă o probabilitate decât o simplă posibilitate.“ — „Turnul de veghe“, 1 august 1981, pag. 19 [w80 3/15-E pag. 17]

Aceste cuvinte vi s-ar putea părea rostite cu jumătate de gură, ca o cerere de iertare evazivă. Aveţi dreptate, însă chiar şi atât din partea unei organizaţii ca Watchtower, care refuză sistematic să-şi recunoască greşelile, arată cât de grave au fost ravagiile în acea vreme.

Ni se prezintă scuze similare în cartea Proclamatori, din 1993, o carte care s-a străduit să ofere o istorie completă a mişcării Martorilor din secolul al XIX-lea până în prezent. Deşi, în realitate, cartea cuprinde o relatare foarte cosmetizată şi părtinitoare a întemeierii şi creşterii organizaţiei Watchtower, fără îndoială menţionează problema legată de 1975, probabil fiind nevoită să o facă, având în vedere că la începutul anilor ’90 exista un număr mare de Martori care să aibă amintiri vii ale incidentului şi care ar observa absenţa acestuia în manualul „oficial“ de istorie al Watchtower.

„Fratele Franz s-a referit apoi la numeroasele întrebări care fuseseră puse pentru a afla dacă materialul din noua carte sugera că în 1975 va lua sfârşit Armaghedonul şi Satan va fi legat. În esenţă, el a spus: ‘S-ar putea. Dar noi nu spunem acest lucru. Totul este posibil la Dumnezeu. Dar noi nu spunem acest lucru. Şi nici unul dintre voi nu ar putea spune în mod concret ce se va întâmpla de acum până în 1975. Însă, dragi fraţi, punctul important al acestei discuţii este următorul: Timpul este scurt. Timpul expiră, despre acest lucru nu încape nici o îndoială’. . . . Totuşi, au fost publicate şi alte declaraţii în legătură cu acest subiect, iar unele dintre ele au fost mai categorice decât ar fi trebuit.“ — „Martorii lui Iehova — Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu“, pag. 104

Din nou, nu e exact căinţa aceea umilă la care ne-am aştepta, ci e un citat foarte selectiv care nu este reprezentativ având în vedere numeroasele articole şi discursuri care au provocat isterie în momentul apariţiei. Totuşi, ambele fragmente arată cu claritate următorul fapt:

În 1980 şi în 1993, Watchtower a recunoscut că greşeala îi aparţine ei, nu Martorilor de rând.

În schimb acum, în 2017, aceeaşi organizaţie religioasă scoate un filmuleţ în care sugerează tocmai contrariul.

Materialul video este prezentat într-o aşa manieră încât să spele orice responsabilitate pe care o are Watchtower în legătură cu acest dezastru şi să denigreze ca nechibzuiţi pe Martorii loiali din anii ’70 care pur şi simplu urmau învăţătura şi sfaturile primite de la Watchtower.

1975: De ce acum?

De ce ar discuta Watchtower pe marginea acestui subiect într-un filmuleţ? Asemenea scandalului legat de abuzul asupra copiilor, care e în curs de desfăşurare, 1975 este un subiect despre care organizaţia pretinde de obicei că nici nu există, recunoscându-i realitatea doar în treacăt când e absolut necesar. Aşadar, de ce să faci el tema unui filmuleţ de la congres, pe care toţi Martorii îl vor vedea, chiar dacă într-o manieră vopsită, care dă vina pe victime şi chiar reuşeşte să nu menţioneze anul discreditat?

Nu am cum să fiu sigur, dar mă gândesc la două potenţiale motive.

  • Filmuleţul accentuează foarte puternic ideea de a nu-i sluji lui Dumnezeu doar având în minte o dată calendaristică pentru izbucnirea Armaghedonului şi se concentrează pe nevoia de a nu fi descurajat când profeţiile aşteptate nu se materializează. Watchtower a depus eforturi pentru ca Martorii de rând să accepte pe deplin absurda învăţătură despre ‘generaţiile suprapuse’. Această învăţătură a apărut pe vremea când am început să părăsesc religia şi ţin minte cât de mulţi Martori pe care îi cunoşteam se simţeau în particular inconfortabili faţă de ea şi au recunoscut că e greu de dovedit din Biblie. Dacă ar fi să ne luăm după încercările repetate ale Watchtower de îndopa această învăţătură în minţile Martorilor, lucrurile stau încă la fel. Unii Martori s-ar putea simţi neliniştiţi că lumea nouă, care cândva era atât de aproape, pare să se distanţeze pe zi ce trece, iar învăţăturile folosite pentru identificarea sosirii ei par să fie din ce în mai nesustenabile cu fiecare revizie. Aşadar, prin faptul că se face în această manieră trimitere la incidentul legat de 1975, e posibil că Watchtower încearcă să-şi condiţioneze adepţii în vederea viitoarelor dezamăgiri când va fi abandonată şi învăţătura despre generaţiile suprapuse sau când va mai trece un deceniu fără ca lumea nouă să apară.
  • Materialul video ar putea fi, de asemenea, o încercare de a rescrie istoria legată de 1975 astfel încât Watchtower pare să nu aibă nicio vină pentru greşeală. Acest lucru e probabil din cauza faptului că, deşi numărul Martorilor care erau în viaţă în 1975 scade, Martorii mai noi sunt din ce în ce mai conştienţi de stânjeneală datorită discuţiilor printre fraţi şi, de asemenea, datorită expunerii pe internet a acestui incident infam pe site-uri „apostate“ şi în comentarii pe YouTube, Twitter şi altele. Aşadar, manevra organizaţiei poate fi unul de control al ravagiilor, cu scopul de prezenta o versiune „acceptabilă“ a dezastrului Martorilor care aud adevărul din alte surse, chiar dacă această versiune se bate cap în cap cu propria versiune a evenimentelor publicată anterior de Watchtower.

Indiferent de motivaţie, cred că cuvântul final îl are pasajul din cartea biblică Deuteronomul, capitolul 18, versetul 22, unde Dumnezeu îi spune naţiunii Israel cum să-i considere pe cei care fac profeţii false:

Când profetul vorbeşte în numele lui Iehova şi cuvântul nu se adevereşte sau nu se împlineşte, atunci cuvântul acesta nu l-a spus Iehova. Profetul l-a spus din înfumurare. Să nu te temi de el.

Sună a religie cunoscută?

Publicat pe JWsurvey.org la 18 mai 2017.

Acest articol a fost publicat în general. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.