Sunt ele site-uri apostate?

Următorul articol este o traducere a articolului lui Cedars de aici şi l-am publicat în limba română pentru că personal împărtăşesc multe din punctele vedere ale lui Cedars. La fel cum mulţi vizitatori vorbitori de limba engleză ai site-ului JWsurvey.org se întreabă cu privire la natura paginii, mă aştept ca şi vizitatorii acestui site să-şi fi pus întrebări asemănătoare.

Vizitatorii noi s-ar putea întreba dacă acest site web conţine informaţii de încredere sau „apostazie“

Vizitatorii mă întreabă uneori ce convingeri religioase am, mai ales din cauza faptului că articolele mele critică adesea Societatea Watch Tower. Este de la sine înţeles că Martorii lui Iehova sunt preocupaţi de acurateţea informaţiilor pe care le citesc online. Ei sunt foarte circumspecţi dacă e să viziteze aşa-zisele site-uri „apostate“, datorită îndemnurilor repetate pe care le dă Societatea în acest sens.

M-am gândit să scriu un articol în care să-mi explic viziunea spirituală curentă cu scopul de a clarifica abordarea şi tonul acestei pagini web pentru toţi nou-veniţii curioşi. Sper că articolul îşi atinge scopul de a-i asigura pe vizitatorii acestui site că motivaţia pentru care îl ţin este una autentică.

Una din acuzaţiile pe care le aud uneori adresate împotriva acestui site este aceea că acest site este de natură „apostată“. Termenii „apostat“ şi „apostazie“ au ajuns să inspire ură şi teamă în Martorii lui Iehova care citesc literatura Watchtower. În general, Martorii asociază aceste cuvinte cu orice persoană care contrazice învăţăturile oficiale ale Societăţii. Dar este acesta un punct de vedere corect şi exact? Ce înseamnă de fapt cuvântul „apostazie“?

Ce e un „apostat“?

În mare, termenul „apostat“ poate avea trei definiţii, în funcţie de perspectiva din care îl priveşti. Există 1) definiţia biblică a unui apostat, 2) definiţia pe care i-o dă Societatea Watch Tower şi 3) definiţia laică, cea din dicţionar. Există anumite diferenţe subtile între toate cele trei definiţii.

Definiţia Bibliei

Putem găsi un rezumat al definiţiei apostaziei la pagina 126 a enciclopediei Perspicacitate pentru înţelegerea Scripturilor (engl., volumul 1), unde primul paragraf de sub cuvântul-cheie „Apostazie“ spune următoarele:

„Acest termen grecesc (apostasía) vine din verbul aphístemi, ceea ce literalmente înseamnă «a se îndepărta». Substantivul are sensul de «dezertare, abandonare, răzvrătire» (Fa 21:21, n.s.). În greaca clasică, substantivul a fost folosit pentru trădarea în context politic, iar verbul este folosit cu siguranţă în acest sens la Faptele 5:37, cu privire la Iuda Galileanul, care a «tras» (apéstese, o formă a lui aphístemi) continuatori după el. Septuaginta greacă foloseşte termenul la Geneza 14:4 cu referire la o astfel de răzvrătire. Totuşi, în Scripturile greceşti creştine, cuvântul e folosit în primul rând privitor la trădare religioasă; o retragere de la cauza dreaptă, de la închinarea adevărată şi de la serviciul lui Dumnezeu ori o abandonare a acestora, abandonarea practicilor anterioare şi o dezertare totală faţă de principii sau faţă de credinţă. Conducătorii religioşi de la Ierusalim l-au acuzat pe Pavel de o astfel de apostaziei faţă de Legea mozaică.“ (it-1-E pag. 126 [sublinierea lui Cedars])

Aşadar, cel puţin potrivit cărţii Perspicacitate, Biblia defineşte „apostazia“ drept „ o retragere de la cauza dreaptă, de la închinarea adevărată şi de la serviciul lui Dumnezeu ori o abandonare a acestora“. În mod specific, există conotaţii în ce priveşte măsura în care apostaţii trag continuatori după ei, pe care le voi analiza mai jos în articol, însă sensul de bază reprezintă respingerea adevăratei credinţe în Dumnezeu.

Dacă aceasta ar fi singura definiţie după care cineva ar fi judecat pentru apostazie, ar fi relativ simplu să se decidă dacă persoana respectivă este vinovată sau nu. Dacă persoane are anumite convingeri despre Dumnezeu care contrazic cuvintele din Scripturi, ea ar fi considerată un „apostat“.

Definiţia Societăţii

Societatea Watch Tower are o idee ceva mai concretă cu privire la semnificaţia cuvântului „apostazie“. Pentru a o găsi (într-o manieră exprimată în termeni clari) trebuie să consultăm o scrisoare care le-a fost trimisă tuturor supraveghetorilor de circumscripţie şi de district, datată 1 septembrie 1980. Unul din paragrafele din acea scrisoare spune (marcare cu galben de către Cedars):

Versiunea în limba română o găsim la pagina 342 a cărţii Conflictul conştiinţei şi arată astfel:

Observaţi modul în care definiţia pe care Societatea o dă cuvântului „apostazie“ (sau faptului de a ‘deveni apostat’) diferă substanţial de definiţia biblică de bază în două aspecte-cheie:

 1. Un apostat nu e doar un „promotor“ al opiniilor apostate (încercând, de pildă, să ‘tragă continuatori’ după el), ci unul care crede lucruri care sunt contrare declaraţiilor ‘sclavului fidel şi prevăzător’.
 2. Un apostat nu e doar cineva care manifestă dezacord faţă de învăţăturile Bibliei despre Dumnezeu, ci unul care respinge ‘ceea ce i s-a furnizat prin clasa sclavului’.

Doar faptul de a gândi diferit faţă de oricare dintre învăţăturile Corpului de Guvernare este de ajuns pentru a fi un „apostat“.

Deci Watchtower priveşte apostazia într-un mod diferit şi mai concret decât Biblia. Pentru a fi un apostat, tot ce-ţi trebuie e să vezi lucrurile diferit de „sclavul fidel şi prevăzător“ (identificat acum drept Corpul de Guvernare). Punct. Nu contează dacă depui eforturi consistente pentru a-ţi promova convingerile sau pentru a-i convinge pe alţii de ele. Pur şi simplu, trebuie doar să priveşti învăţăturile Bibliei într-un mod diferit faţă de cum sunt ele exprimate în publicaţiile Watchtower şi este automat considerat „apostat“, vrednic de excludere.

Tocmai din acest motiv, mulţi sunt excluşi pentru apostazie chiar dacă fac tot ce le stă în putinţă pe parcursul audierilor cu comitetul judiciar pentru a demonstra că convingerile lor nu contrazic lucrurile scrise în Biblie. În mintea bătrânilor, care respectă îndrumările Societăţii, este irelevant dacă îţi poţi susţine biblic convingerile. Cel mai important este să fii de acord cu Corpul de Guvernare şi cu tot ceea ce predă el. Dacă nu, eşti un „apostat“ potrivit definiţiei pe care i-o dă Societatea termenului.

Definiţia laică

Definiţia laică (de dicţionar) a apostaziei este foarte succintă şi uşor de înţeles. Dicţionarul Oxford, pe care îl păstrez pe birou, descrie cuvântul astfel:

Un echivalent românesc, din Dicţionarul explicativ al limbii române (1998), sună astfel:

APOSTAZÍE, apostazii, s. f. 1. Renunţare publică la o anumită credinţă religioasă; renegare a unei doctrine sau concepţii. 2. Revoltă, răzvrătire împotriva stăpânirii [Var.: apostasíe s. f.] – Din ngr. apostasía, fr. apostasie.

Aşadar, dintr-un punct de vedere strict laic, apostazia nu nici mai mult, nici mai puţin decât respingerea convingerilor religioase anterioare. În acest context strict, creştinismul poate fi considerat „apostazie“ faţă de iudaism (care aderă la legământul legii mozaice şi aşteaptă venirea lui Mesia). Primii Studenţi în Biblie (care, ulterior, au devenit Martorii lui Iehova) ar putea fi consideraţi „apostaţi“ ai creştinătăţii, căci, pe bună dreptate sau nu, au respins multe convingeri tradiţionale ale creştinismului majoritar.

De fiecare dată când Corpul de Guvernare prezintă o „nouă înţelegere“, el devine apostat faţă de învăţăturile anterioare ale organizaţiei.

Dacă vreţi să aplicaţi definiţia laică până în pânzele albe, aţi putea chiar spune că, de fiecare dată când se publică o nouă convingere sau o nouă înţelegere care înlocuieşte o învăţătura anterioară (precum „lumina nouă“ cu privire la sclavul fidel şi prevăzător) se comite „apostazie“ faţă de învăţăturile anterioare ale organizaţiei. Invers, dacă un Martor al lui Iehova refuză să accepte o „nouă înţelegere“ după cum e ea publicată în literatura organizaţiei, preferând în schimb să adere la vechile învăţături cu privire la subiectul în cauză, el va fi exclus pentru apostazie, pentru abandonarea noilor convingeri ale religiei sale.

O chestiune de perspectivă

Aceasta este ironia în cazul apostaziei: totul ţine de perspectivă. De pildă, Charles Taze Russell şi Joseph Rutherford sunt consideraţi printre fondatorii organizaţiei noastre. Totuşi, dacă, printr-o minune, ar învia şi s-ar materializa în foaierul sediului mondial din Brooklyn, nu ar fi integraţi instantaneu în organizaţie sau învestiţi cu locuri în Corpul de Guvernare, deoarece convingerile lor ar fi foarte diferite de convingerile exprimate în literatura Watchtower de astăzi.

Ambii bărbaţi ar avea nevoie de studii biblice pentru a fi instruiţi cu privire la diferitele schimbări ale înţelegerii, survenite de-a lungul multor decenii de când au murit ei. Dacă în urma studierii tuturor acestor schimbări ar refuza să accepte versiunea actuală a „adevărului“ publicat în literatura Watchtower, ei ar fi excluşi fără niciun tam-tam şi daţi afară din însăşi organizaţia la a cărei instituire au contribuit. Este o ironie ciudată care te perplexează, dar în esenţă asta s-ar întâmpla în cazul unui asemenea scenariu pur ipotetic (şi imposibil).

Rezumând, cele trei definiţii ale apostaziei sunt următoarele:

 • Definiţia Bibliei: abandonarea credinţei adevărate în Dumnezeu.
 • Definiţia Societăţii Watch Tower: abandonarea învăţăturilor sclavului fidel.
 • Definiţia laică: abandonarea convingerilor anterioare.

Acum, după ce am analizat toate cele trei definiţii ale cuvântului „apostazie“, putem să revenim la titlul acestui articol şi să răspundem la întrebare: Sunt acestea (JWsurvey.org, Martorii-lui-Iehova.ro etc.) site-uri apostate?

 • Potrivit definiţiei Bibliei, ele nu sunt site-uri apostate. JWsurvey.org nu încurajează pe nimeni să-şi abandoneze credinţa în Dumnezeu potrivit Bibliei. De fapt, în articolele care analizează chestiuni biblice, mă străduiesc să folosesc raţionamente scripturale. Ele punctează ceea ce spune Biblia şi arată diferenţele faţă de învăţăturile şi practicile Societăţii Watch Tower. Dacă cineva observă ceva în aceste articole, care contravine Bibliei sau prezintă greşit ceea ce e scris în Biblie (şi nu mă refer la interpretarea Watchtower a Bibliei), rog acea persoană să ne scrie pe e-mail şi vom corecta articolul în consecinţă.
 • Potrivit definiţiei Societăţii Watch Tower, ele sunt site-uri apostate, deoarece administratorii lor nu acceptă (sau au abandonat) unele dintre învăţăturile şi practicile-cheie ale organizaţiei Watchtower. Îndeosebi, mi se pare lipsită de iubire şi nescripturală evitarea dură a rudelor excluse şi mi se pare dezgustătoare şi neglijentă până la extrem tratarea nepotrivită a acuzaţiilor de abuz sexual împotriva copiilor din cauza aplicării greşite a regulii celor „doi martori“. De asemenea, nu văd nicio dovadă obiectivă care să sugereze că Societatea Watch Tower se bucură de favoare sau îndrumare divină într-un sens special, care să-i justifice abordarea dură şi autoritară a Martorilor care manifestă dezacord faţă de Corpul de Guvernare.
 • Potrivit definiţiei laice, ele sunt site-uri apostate, deoarece (având în vedere motivele prezentate mai sus) nu mai pot fi de acord cu toate convingerile şi practicile Martorilor lui Iehova precum sunt ele definite în publicaţiile Societăţii Watch Tower. Totuşi, după cum am explicat, potrivit sensului strict din dicţionar al termenului „apostazie“, se poate spune că Societatea Watch Tower a devenit apostată faţă de creştinism şi chiar faţă de propriile învăţături anterioare (de fiecare dată când a lansat o „nouă înţelegere“).

Sper ca analiza de mai sus a diferitelor definiţii ale „apostaziei“ să clarifice lucrurile pentru vizitatorii acestor site-uri. Pe scurt, dacă eşti genul de persoană care va urma orbeşte Societatea Watch Tower doar pentru că ea pretinde că este singurul mijloc de comunicare al lui Dumnezeu cu omenirea, atunci aceste site-uri sigur nu sunt pentru tine.
În schimb, dacă eşti interesat de adevărul pur şi doreşti să cercetezi informaţii faptice despre convingerile şi practicile Martorilor lui Iehova şi ale organizaţiei Watch Tower, atunci nu ai niciun motiv să te temi sau să te îndoieşti de informaţiile prezentate pe aceste pagini. Articolele noastre sunt scrise şi pregătite cu o dedicare din toată inima faţă de scopul de a dezvălui adevărul, indiferent dacă există contradicţii între ele şi lucurile publicate în literatura Watchtower.

Chiar şi în urma analizării celor de mai sus, aţi putea fi curioşi despre convingerile şi motivaţiile mele, precum şi despre modul în care ele îmi influenţează redactarea. Voi încerca acum să dezvolt această idee cu sinceritate.

Aşadar, ce crede Cedars?

În ce priveşte statutul meu în legătură cu organizaţia, în acte sunt Martor al lui Iehova. În momentul de faţă [decembrie 2012] nu sunt exclus, nici nu am înaintat o scrisoare de dezasociere. Totuşi, nu mai sunt prezent la întrunirile Martorilor lui Iehova şi nu particip în lucrarea de predicare. În acest sens, bătrânii locali mă consideră un vestitor „inactiv“. Desigur, ei nu au cunoştinţă despre activităţile mele de pe JWsurvey.org sau din alte părţi. Beneficiez de un ansamblu unic de împrejurări care le-ar îngreunează eforturile de a-şi băga nasul în afacerile mele ori de a-mi investiga părerile personale.

În ce priveşte convingerile mele religioase, abia de curând (ultimii doi ani) m-am eliberat de pumnul ca de fier al ceea ce mi se pare a fi o organizaţie religioasă care exercită un control dus la extrem. Prin urmare, sunt extrem de reticent în a mă avânta într-un alt sistem de convingeri (sau ansamblu de presupuneri religioase sau atee) care poate greşi sau poate fi bazat doar pe credinţă în aspecte care nu pot fi dovedite sau verificate.

Nu cred că un Dumnezeu al iubirii ar pedepsi pe cineva doar pentru că are îndoieli sincere cu privire la Cuvântul Său.

Manifest încă respect pentru Biblie, prin urmare fac adesea trimitere la ea şi citez versete în articolele mele. Totuşi, sunt pe deplin deschis la minte cu privire la scopul lui Dumnezeu faţă de omenire sau chiar la eventualitatea existenţei unui Dumnezeu care e câtuşi de puţin interesat de lucrurile de pe pământ.

Dacă şochez sau poticnesc pe cineva, îmi cer scuze, dar cred că este important să fiu sincer. Personal, cred că orice îndoială pe care o am are un motiv bine întemeiat (ca rezultat al meditării şi cercetării cu atenţie), iar un ‘Dumnezeu al adevărului’ iubitor nu m-ar pedepsi pentru că pun astfel de întrebări sincere (Psalmul 31:5; 1 Ioan 4:8).

Ca un exemplu al unor astfel de „îndoieli“, puteţi citi un articol pe care l-am scris pentru un alt site, care analizează primele trei capitole din Geneza — deşi acesta e doar unul din pasajele biblice casre îmi ridică semne de întrebare.

Indiferent de întrebările mele personale legate de Biblie, încă mă simt calificat să fac comentarii pe marginea Societăţii Watch Tower şi a convingerilor şi practicilor Martorilor lui Iehova din punct de vedere scriptural, pentru că, fiind un fost bătrân şi absolvent al Şcolii Biblice, am o înţelegere relativ profundă a Scripturilor şi a teologiei Watchtower. De asemenea, în acte sunt un Martor al lui Iehova, deşi recunosc că singurul motiv pentru care rămân în organizaţie este că multe rude ale mele sunt Martore, iar acestea m-ar evita dacă m-aş dezasocia vreodată.

Indiferent de convingerile sau de „îndoielile“ mele personale cu privire la anumite pasaje biblice, organizaţia m-a afectat profund într-o manieră extrem de negativă şi i-a prins într-o capcană mintală pe cei din familia mea mai multe generaţii. Aşadar simt o anumită datorie pentru a-mi folosi cunoştinţa şi experienţa pentru a-i ajuta pe alţii să se trezească din ceea ce percep a fi un sistem de credinţe dăunător şi distructiv. Acesta este singurul mod la care mă pot gândi pentru a-mi aplica experienţele negative într-o manieră productivă.

Trag după mine continuatori?

Dacă, şi după ce aţi citit cele de mai sus, credeţi că semnele mele de întrebare cu privire la Scripturi mă descalifică de la a comenta în mod potrivit sau pe bună dreptate pe marginea Bibliei sau a învăţăturilor Watchtower, trebuie să vă asiguraţi de următorul lucru: Nu pot fi acuzat pe bună dreptate că aş încerca să „trag continuatori“ după mine, pentru că nu am un set de convingeri pe care să le promovez şi mă împotrivesc puternic oricărei persoane care încearcă să-şi impună propriile convingeri nedovedite celor are părăsesc organizaţia Watchtower.

Unele persoane postează pe YouTube videoclipuri care critică Societatea Watch Tower încercând doar să ‘tragă continuatori’ după ele promovând interpretări personale alternative ale Bibliei

De pildă, sunt multe videoclipuri pe YouTube care au fost produse de cei care se opun învăţăturilor Societăţii Watch Tower şi veţi vedea adesea că unele dintre aceste clipuri au fost realizate de către cei care caută să înlocuiască doctrinele Watchtower cu propriile interpretări ale Bibliei.

Pot să înţeleg de ce ai încerca să-i convingi pe alţii, dacă într-adevăr simţi că deţii înţelegerea corectă a Bibliei şi, îndeosebi, dacă crezi că e în joc oportunitatea salvării de către Cristos. Totuşi, adresându-li-te concret Martorilor lui Iehova şi încercând să-i scoţi dintr-o sectă dăunătoare pentru a-i băga în sistemul tău alternativ nu faci altceva decât să te aliniezi definiţiei şi stereotipului de apostat descris de Watchtower: ‘tragi continuatori’ după tine.
În cele din urmă, este imposibil pentru oricare din noi să fim asertivi cu privire la oricare interpretare anume a Bibliei, în special într-o manieră care să sugerez că doar NOI avem adevărata credinţă şi că doar NOI ne bucurăm de îndrumarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu.

O singură biserică a pretins să aibă o linie directă şi neîntreruptă cu apostolii lui Cristos de-a lungul istoriei (prin intermediul „succesiunii apostolice“): Biserica Catolică. Nu scandalurile care presărat istoria romano-catolicismului sunt demne de remarcat, ci şi convingerile care sunt bazate pe învăţături şi tradiţii nescripturale. Cei care totuşi aleg să devină catolici (e vorba de milioane de oameni) trebuie să facă această alegere personală ştiind că este o chestiune de credinţă. Orice organizaţie sau biserică creştină care pretinde că a înlocuit Biserica Catolică în ce priveşte beneficierea de favoarea divină a lui Dumnezeu le cere continuatorilor săi DE ASEMENEA să le accepte pretenţiile bazate pe credinţă şi nu pe realitate verificată.

Nu spun că nu ar trebui să fim creştini sau că nu ar trebui să respectăm porunca biblică de a predica şi de-a ne împărtăşi convingerile cu alţii. La urma urmei, predicarea este un element-cheie al oricărei confesiuni creştine. Cu toate acestea, cred că creştinii zilelor noastre ar trebui să manifeste umilinţă şi să ia în seamă faptul că au trecut aproape două mii de ani de la moartea lui Cristos şi au trecut nouăsprezece secole de când a murit ultimul apostol al său, fără ca, de atunci, să se manifeste vreun act evident şi indisputabil din partea lui Dumnezeu care să ofere dovezi de necontestat ale scopului său ori a faptului că susţine activ vreun individ anume sau vreun grup anume de închinători.

Aşadar nu este potrivit ca vreun creştin să insiste într-o manieră dogmatică că EL are singura credinţă adevărată bazată pe Biblie şi că pentru a se bucura de salvare fiecare trebuie să urmeze interpretarea pe care EL i-o dă Bibliei şi nu interpretarea altcuiva.
Lucrurile ar sta cu siguranţă diferit dacă Dumnezeu ar interveni în mod dramatic în lucrurile de pe pământ şi dacă şi-ar manifesta cu claritate scopul în faţa maselor. Însă până se va întâmpla asta suntem cu toţii în aceeaşi stare de oarecare incertitudine în privinţa scopului lui Dumnezeu şi nu ar trebui să insistăm pe convingeri care se bazează doar pe interpretarea personală sau pe credinţa în lucruri care nu pot fi dovedite ori verificate.

Din acest motiv nu veţi găsi nicio încercare pe acest site web de a ‘trage continuatori’ sau de a convinge vizitatorii să intre într-un sistem alternativ de convingeri, indiferent că sunt religioase sau ateiste. Cei care vor încerca să facă asta folosind comentariile de la baza articolelor se vor trezi cu comentariile eliminate, în special dacă sunt legături la pagini web care sunt de o puternică natură religioasă.

Asemenea unui şerpaş himalayan, acest site web nu-ţi va spune unde să mergi în continuare sau ce să crezi. Scopul său este să te scoată la siguranţă.

Consider că este rolul meu, sau rolul paginii web, acela de a relata despre lucruri reale şi verificabile şi nimic mai mult. Dacă am vreun alt rol sau o ambiţie mai măreaţa, acela ar fi doar acela să-i conduc pe oameni spre la ieşirea din ceea ce percep a fi o sectă extrem de dăunătoare, asemenea unui şerpaş din Himalaya care l-ar ajuta pe un alpinist să coboare în siguranţă o pantă montană periculoasă. Ce face alpinistul odată ajuns la loc sigur este decizia lui. El şi şerpaşul vor merge pe drumuri diferite, chiar dacă vor rămâne probabil prieteni. Asta e tot ce vreau să fac: să vă prezint faptele şi, dacă e posibil, să vă ajut să dobândiţi libertatea minţii de o organizaţie care exercită controlul. Ce faceţi voi în continuare este doar decizia voastră personală, pe care nimeni nu trebuie să o ia în locul vostru.

Acest articol a fost publicat în general, jwsurvey. Salvează legătura permanentă.

6 răspunsuri la Sunt ele site-uri apostate?

 1. Calin Haitas spune:

  Excelent articol,no coment.:)

 2. ionut spune:

  Felicitari celui care a facut traducerea articolului preluat de pe http://www.JWsurvey.org!
  Foarte bun articolul despre apostazie, dar… pentru ca este un dar… raman totusi la parerea bine intemeiata pe fapte si dovezi de necombatut, ca http://www.martorii-lui-iehova.ro este un site apostat in toata puterea cuvantului, care nu se poate compara nici pe departe cu http://www.JWsurvey.org care este un site cu mult bun simt. Niciun om civilizat nu-si umple mintea cu mizeriile aflate in cloaca imputita, intitulata: http://www.martorii-lui-iehova.ro

  • Caminante spune:

   Ionuţ, din păcate sunt porţiuni ale site-ului Martorii-lui-Iehova.ro care sunt mult sub limita inferioară (în speţă mă refer la unele comentarii şi la marea majoritate a discuţiilor de pe forum). Având în vedere că colegul admin lipseşte va trebui să fac, în limita timpul, curat prin ambele părţi pentru a ridica ştacheta şi pentru a respecta anumite standarde.

  • Ionut 2 spune:

   Ionut, si totusi tu esti aici? Cum se explica?

   Ptr. Caminante,

   Daca nu aveti timp sau atractie la moderat, de ce nu dati loc la altii? Fenomen curat murdar de sef lenes si incompetent… nu sunt capabil, dar stau pe scaun de director si duc firma la rapa. Siteul asta e un site contraproductiv. Degeaba produci ciocolata, daca o invelesti in hartie igienica.

 3. Svetlana Istrati spune:

  Sunt curioasă dacă este cineva, care a gustat din Adevărul Prezent din ziua de azi? Adică cunoaște Planul Divin și îl cercetează?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.