Biserici abuzive

de Pat Zukeran

Tuturora ne sunt cunoscute cultele tradiționale[…]. Există însă alte grupări cu caracteristici cultice care nu corespund ca profil cultelor tradiționale. Numite uneori „biserici abuzive” sau chiar „culte bazate pe Biblie”, ele par la prima vedere a fi ortodoxe în aspectele doctrinare. Ceea ce distinge însă aceste grupări sau biserici de creștinismul autentic ortodox sunt metodologia abuzivă și filozofia cultică de slujire religioasă.

În cartea sa, Biserici care abuzează, Dr. Ronald Enroth examinează cu îngrijorare câteva dintre aceste biserici răspândite în Statele Unite. El dezvăluie metodele cultice de care uzează aceste grupări și evidențiază câteva semne distinctive ale bisericilor abuzive. La acest punct voi prezenta pe scurt fiecare din aceste caracteristici și câteva reperate de mine. Mai târziu voi discuta toate aceste caracteristici pe larg.

Prima: bisericile abuzive au un stil de conducere orientat spre controlul individului.
A doua: liderii acestor biserici folosesc deseori manipularea pentru a obține supunerea completă din partea membrilor.
A treia: este prezent un stil de viață rigid, reglementat, implicând numeroase cerințe și precizări detaliate pentru viața de zi cu zi.
A patra: bisericile tind să-și schimbe frecvent numele, îndeosebi atunci când se fac dezvăluiri în mass-media.
A cincia: denunțarea altor biserici este obișnuită, pentru ca se consideră superioare tuturor celorlalte biserici.
A șasea: aceste biserici au un complex de persecuție și se văd pe ele ca fiind persecutate de lume, de presă și de celelalte biserici creștine.
A șaptea: bisericile abuzive își fixează ca țintă adulții tineri cu vârsta între 18 și 25 de ani.
Al optulea, și cel din urmă semn al bisericilor abuzive este marea dificultate pe care o au membrii să iasă afară sau să părăsească aceste biserici, un proces marcat adesea de probleme sociale, psihice și emoționale.

Cei implicați într-o biserică care pare să reflecte aceste caracteristici ar fi înțelepți să evalueze temeinic situația și să părăsească biserica dacă este potrivit. Rămânerea poate spori riscul afectării relațiilor de familie și mărește probabilitatea de pierdere a perspectivei de viitor. Membrii acestor biserici dezvoltă adesea o percepție distorsionată a realității, nu au încredere în oameni, și suferă de stres, teamă și depresie. Unii foști membri continuă chiar să experimenteze aceste lucruri după scăparea dintr-o biserică abuzivă. Există de asemenea câteva cazuri dovedite în care asocierea cu o biserică abuzivă a dus la moartea respectivilor sau a rudelor lor.

Unele din aceste grupări au rețele de biserici surori. În alte cazuri aceste grupări s-au desprins din denominațiuni mai însemnate.

Uneori grupurile noi au fost denunțate de denominațiunea de bază. Asemenea grupuri adesea se deghizează prin schimbarea frecventă a numelui organizației, în special după publicitatea negativă.

Această practică face și mai dificilă pentru omul nebănuitor stabilirea naturii acestor organizații. Unele biserici abuzive au servicii în școli în toată țara. În unele campusuri universitare asemenea mișcări studențești sunt printre cele mai mari grupuri din centrele respective. Este important ca toți creștinii de astăzi să cunoască Biblia și să știe cum să recunoască asemenea biserici, astfel încât să nu cadă în capcana lor. Pentru a-i ajuta pe oameni să-și dea seama mai bine de bisericile care abuzează de membrii lor, vreau acum să parcurg mai detaliat cele opt caracteristici pe care le-am menționat.

1. Conducere orientată spre controlul individului

Un aspect central al bisericii abuzive este stilul de conducere orientat spre controlul individului. Liderul dintr-o biserică abuzivă este dogmatic, încrezut, arogant și punctul spiritual de focalizare în viața celor ce-l urmează.
Liderul pretinde că este mai în armonie cu Dumnezeu din punct de vedere spiritual decât oricare altul. El susține că are pătrunderea în Scripturi pe care n-o mai are nimeni.

Sau ar putea afirma că primește revelații personale de la Dumnezeu. Din cauza acestor pretenții poziția și punctele de credință ale liderului nu pot fi puse la îndoială.
Afirmațiile lui sunt definitive. Pentru membrii acestui tip de biserică sau grupare punerea la îndoială a liderului este echivalent cu punerea la îndoială a lui Dumnezeu. Deși s-ar putea ca liderul să nu iasă la rampă și să susțină acest fapt, această atitudine este evidentă din tratamentul la care sunt supuși cei care contestă sau provoacă liderul. Liderul mișcării ia deseori decizii personale pentru discipolii lui. Gândirea pe cont propriu este interzisă; astfel discipolii devin dependenți de lider. În ierarhia unei asemenea biserici liderul nu este sau tinde să nu fie răspunzător în fața nimănui. Chiar dacă există și un comitet de bătrâni, de obicei acesta este compus din oameni loiali liderului sau care nu intră niciodată în dezacord cu el. Acest stil de conducere nu este unul aprobat de Biblie. Conform Scripturii toți credincioșii au în egală măsură acces la Dumnezeu și sunt egali înaintea lui pentru că toți suntem creați după imaginea lui și ne aflăm sub autoritatea Bibliei, Cu-vântul lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 5:21 credincioșii sunt sfătuiți să măsoare toate învățăturile cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 17:11 arată că și chiar apostolul Pavel era sub autoritatea Bibliei, iar bereenii au fost lăudați pentru că verificau învățăturile lui Pavel cu ajutorul Scripturilor. Liderii și laicii trebuie deopotrivă să trăiască conform Scripturii.

2. Manipularea membrilor

Bisericile abuzive se caracterizează prin manipularea membrilor. Manipularea este folosirea de forțe exterioare pentru a-i determina pe alții să facă ceea ce vrea cineva. Aici manipularea este folosită pentru a-i face pe oameni să se supună conducerii bisericii. Tactica manipulării include folosirea sentimentului de vinovăție, presiunea privirii încruntate, intimidarea și amenințarea cu judecata lui Dumnezeu pentru neascultare. Deseori disciplina severă este administrată în public pentru a asigura ridiculizarea și înjosirea.

O altă tactică este politica “păstoririi”. Această strategie, așa cum este practicată în multe biserici abuzive, pretinde fiecărei persoane să fie personal răspunzătoare în fața altei persoane mai experimentate. Acesteia trebuie să i se dezvăluie toate gândurile și sentimentele profunde, și cu ea trebuie discutate deciziile viitoare. Informațiile personale respective nu sunt folosite pentru a ajuta membrul, ci pentru a-l controla.
Un alt mijloc de control este izolarea. Bisericile abuzive ar putea tăia contactul între un membru nou și familia lui, vechii prieteni și oricine altcineva neasociat cu biserica.
Cât de diferit este acest stil de conducere de conducerea lui Isus, păstorul cel bun care-și conduce oile în mod iubitor, tandru, umil și cu sacrificiu de sine.

3. Un stil de viață rigid, reglementat prin multe legi

A treia caracteristică a bisericilor abuzive este stilul de viață rigid, legalistic al membrilor lor. Inflexibilitatea este rezultatul natural al stilului conducerii. Bisericile abuzive pretind o devoțiune neșovăitoare față de biserică de la discipolii lor. Supunerea față de biserică are prioritate în raport cu supunerea față de Dumnezeu, familie sau orice altceva.
Deseori membrilor li se cere sau sunt constrânși să asiste la studii biblice cinci, șase sau șapte zile pe săptămână. Există cerința să se meargă în evanghelizare; trebuie atinsă o anumită cotă de contacte cu oamenii, iar unele biserici chiar le cer membrilor să completeze fișe de evidență a timpului, consemnând câte ore au petrecut în evanghelizare, etc. Se fac agende de lucru zilnice așa încât persoana îndeplinește fără sfârșit serviciul cerut de biserică.

Niște foști membri ai unei biserici abuzive mi-au povestit că lucrau pentru biserica lor de la 5 dimineața până la 12 noaptea cinci zile pe săptămână. Membrii acestor biserici întrerup școala, încetează să mai lucreze sau chiar își neglijează familiile pentru a face lucrarea cerută de biserică. Există de asemenea linii directoare pentru ținută, întâlniri, finanțe și așa mai departe. Asemenea detalii sunt considerate de importanță covârșitoare în aceste biserici. În bisericile de acest fel, oamenii încep să-și piardă identitatea personală și ajung să acționeze ca roboții programați. De multe ori presiunea și cerințele bisericii fac ca unii membri să cedeze nervos sau să cadă într-o depresie severă. Când mă gândesc la aceste caracteristici îmi amintesc de cuvintele lui Isus despre fariseii care “leagă sarcini apăsătoare și cu greu de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște” (Mat. 23:4). Ce contrast cu stilul de conducere al lui Isus care a spus: “Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră… Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.” (Mat. 11:28-30).

4. Schimbarea frecventă a numelui grupării sau bisericii

A patra caracteristică a bisericilor abuzive este o rutină de schimbare sistematică a numelui bisericii sau serviciului din campusul universitar. Adesea schimbarea numelui este reacția la publicitatea nefavorabilă din partea mass-media. Unele biserici abuzive și-au schimbat numele de mai multe ori în cursul a câțiva ani. Dacă ești într-o astfel de biserică care și-a schimbat de mai multe ori numele datorită publicității negative sau dacă simți o presiune necontenită să satisfaci cerințele ei, este probabil timpul să evaluezi cu grijă activitatea bisericii și participarea ta la ea.

5. Denunțarea celorlalte biserici

Să analizăm acum o a cincea caracteristică: bisericile abuzive denunță de obicei toate celelalte biserici creștine. Ele se consideră o elită spirituală. Ele simt că sunt singurele care au adevărul și că toate celelalte biserici sunt corupte. Astfel ele nu se asociază cu alte biserici creștine. Adesea se referă la ele însele ca la un grup special așa ca “Beretele Verzi ale lui Dumnezeu”, “Rămășița fidelă” sau “Armata lui Dumnezeu din timpul sfârșitului”. Există un sentiment de mândrie în bisericile abuzive pentru că membrii simt că au o relație specială cu Dumnezeu și cu mișcarea Lui în lume.

În cartea lui, Biserici care abuzează, Dr. Ron Enroth citează cuvintele unui fost membru al unui asemenea grup: “Deși nu am spus-o deschis, în adâncul inimii noastre simțeam că nu era nici un loc în lume asemenea adunării noastre. Ne imaginam că restul creștinătății era plecată în pauza de masă”. Biblia însă arată clar că din punct de vedere spiritual nu există grupuri sau biserici de elită. Efeseni 4:3-6 spune: „Faceți orice efort să păstrați unitatea spiritului prin legătura păcii. Există un singur corp și un singur spirit, așa cum ați fost chemați la o singură speranță, atunci când ați fost chemați, un singur Domn, o singură credință, un singur botez; un singur Dumnezeu și Tată al tuturor.”
Biserica creștină universală este unită prin același Dumnezeu, același spirit sfânt și prin punctele de credință fundamentale ale Bibliei care includ lucruri ca autoritatea Scripturii, moartea și învierea lui Cristos, justificarea numai prin credință, etc. În aceste adevăruri centrale noi rămânem uniți. O biserică care crede că este o elită și nu se asociază cu celelalte biserici creștine, nu este motivată de spiritul lui Dumnezeu, ci de mândria dezbinatoare.

6. Complexul persecuției

A șasea caracteristică urmează firesc. Din cauză că bisericile abuzive se văd pe ele însele ca o elită, ele se așteaptă la persecuție în lume și chiar o alimentează. Critica și demascarea din partea mijloacelor de informare sunt văzute ca dovezi că ele sunt biserica adevărată persecutată de Satan. Totuși persecuția atrasă de bisericile abuzive este diferită de persecuția care a venit peste Isus și apostoli.
Isus și apostolii au fost persecutați pentru predicarea adevărului. Bisericile abuzive își atrag o mare parte din publicitatea negativă datorită propriilor lor acțiuni. Însă orice critică primită, indiferent din ce sursă, creștină sau lumească, este văzută întotdeauna ca un atac al lui Satan, chiar dacă critica este bazată pe Biblie. Aceasta face dificilă depunerea de mărturie unui membru dintr-o asemenea biserică pentru că el va vedea încercarea ta de a împărtăși evanghelia cu el drept persecuție. Adesea în cazuri ca acestea când sunt acuzat că persecut, răspund doar atât: “Sunt aici și vorbesc cu dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu în care spuneți că credeți. Cum poate fi acest lucru persecuție?” Această abordare permite uneori continuarea dialogului cu un membru al unei biserici abuzive căruia i s-a spălat creierul să creadă că orice opoziție este persecuție.

7. Fixarea ca țintă a adulților tineri

A șaptea caracteristică a bisericilor abuzive este că ele tind să-și fixeze ca țintă adulții tineri cu vârsta între 18-25 ani, care se află în clasa mijlocie, bine educați, idealiști și adesea creștini imaturi. Adulții tineri constituie grupa perfectă de vârsta asupra căreia să se concentreze, fiindcă ei sunt adesea în căutarea unei cauze pentru care să trăiască și au nevoie de dragoste, afirmare și acceptare.
Deseori aceste biserici asigură aceste lucruri, iar liderii își asumă frecvent rolul de părinți surogat.

8. Proces dureros de retragere

A opta caracteristică este un proces de ieșire dureros și dificil. Membrii din multe biserici de acest gen se tem să plece din cauza intimidării, a presiunii și a amenințării cu judecata divină. Uneori membrii care se retrag sunt hărțuiți și urmăriți de liderii bisericii. De cele mai multe ori foștii membri sunt ridiculizați în public și umiliți în fața bisericii, iar celor care rămân li se spune să nu se asocieze în nici un fel cu un fost membru. Această practică este numită evitare.

Mulți care părăsesc biserici abuzive, din cauza spălării creierului și a intimidării simt că parcă l-ar părăsi pe Dumnezeu însuși. Nici unul din foștii membri nu se va mai asocia cu ei, și se vor simți izolați, abuzați, timorați în fața lumii. Un fost membru al unui serviciu în campus a spus: “Dacă pleci fără aprobarea conducerii, condamnarea și vinovăția sunt îngrămădite asupra ta. Pastorul meu mi-a spus că el crede a fi satanic din partea mea să plec și că se îndoiește că-mi voi putea continua experiența salvării”.

Permiteți-mi să închei această disertație, dezvăluindu-vă câteva moduri practice de a ajunge la cei care sunt prinși în biserici abuzive. Mai întâi trebuie să începem cu o rugăciune personală. Depunerea de mărturie către cei cu creierele spălate din bisericile abuzive este adesea o provocare serioasă. Deseori liderii nu vor permite unui membru individual să se întâlnească cu unul din afară, neînsoțit de un bătrân, de o persoană mai experimentată care este antrenată în dezbateri și/sau intimidare. Astfel trebuie să ne rugăm (1) pentru o șansă de a vorbi cu respectivul și (2) ca el să fie deschis la ce avem noi de împărtășit.

În al doilea rând, confruntă în mod iubitor persoana cu câteva subiecte biblice. Adesea bisericile abuzive au o învățătură bizară ori o eroare teologică care poate fi evidențiată. În cartea sa Biserici care abuzează, Dr. Ron Enroth prezintă cu probe câteva exemple în acest sens. De pildă, liderul unei biserici avea învățături ciudate bazate pe revelațiile lui extrabiblice pretins divine.1 Acestea includeau legi dietetice, comportamentul sexual, decorarea căminului și altele. Liderul unui alt grup îi numea pe doctori “zeități medicale”. El de asemenea afirma că medicamentele au nume demonice și că dacă sunt luate predispun la influența demonilor.2 Relevarea erorilor, inconsistențelor și a punctelor de credință bizare poate deschide mintea interlocutorului și îl pregătește să înceapă să pună întrebări.

În al treilea rând, arată-i articole care s-ar putea găsi în ziare sau reviste în legătura cu biserica lui. Cartea din care am citat deja de mai multe ori, Biserici care abuzează, este o resursă excelentă. Cheia este să-l determini pe interlocutor să înceapă a se interesa, punând întrebări și căutând el însuși răspunsuri. Spune-i să testeze orice cu Scripturile și să nu se rețină să întrebe. Dacă liderul are rețineri sau ezită să răspundă la întrebările oneste ale unui membru, maturitatea conducerii acestuia ar putea fi privită ca suspectă. Isus a zis că adevărul este un instrument al libertății, nu al încătușării. El a spus: “Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32).
___________________________
(c) 1993 Probe Ministries.
Note:
1. Ronald Enroth, Churches That Abuse (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1992), p. 128.
2. Ibid., p. 170.

Acest articol a fost publicat în practici și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

10 răspunsuri la Biserici abuzive

 1. Alin spune:

  În domeniul bisericilor abuzive recomand cartea:
  „Abuzul spiritual” de Marc Dupont, apărută la Editura: Învăţătorul

 2. cimpiangabriell spune:

  Definitia de Biserica Abuziva este;Martorii Lui Iehova sint prin excelenta lideri ai acestei tagme de Biserici Abuzive.Imi este sila de aceasta Organizatie ….Suna bine ,Prietenii stiu de ce!

 3. Personal, mi se pare orice biserica (aka organizatie religioasa) care isi impune stilul de viata si anumite practici fie prin forta, fie prin manipulare asupra „enoriasilor” ca fiind o BISERICA ABUZIVA.

  Din pacate, tot „crestinismul organizat” cam intra aici si sa nu vorbim despre islamismul organizat ca tot acolo ajungem :)

  CdG

 4. bogdan marius spune:

  Parerea mea personala e ca nici un om sau religie de pe fata pamantului nu are dreptul sa judece celelalte religii!voi martori ai lui iehova din cate am citit ati aparut in secolul 18..,pana atunci au existat alte religii si intr-un mod sau altul aceste religii nu au facut altceva decat sa ii faca pe oameni sa creada in creatorul nostru.ca,ele gresesc in anumite situatii sau ca cei care sunt conducatorii acestor religii gresesc inchinandu-se la icoane invocand si pe ceilalti sa faca asta… sau ca se gandesc la beneficii economice….este problema lor nu a voastra.iehova o sa ii judece pe toti dupa pacatele fiecaruia. ar trebui tinut cont de faptul cand faceti anumite afirmatii dsp. cum/ce… ca atunci cand isus cristos era pe pamant…nu imi amintesc bine cine…cineva a dat foc bisericilor(si nu era o biserica a martorilor lui iehova).. i-a fost luata vederea..!!!deci iehova parerea mea e ca iubeste bisericile/templele/regatele si nu condamna nici o religie atata timp cat persoanele care fac parte din ea RESPECTA CELE 10 PORUNCI!!!eu sunt un catolic botezat..,nepracticant!religia catolica are foarte multe defecte dar nu sunt eu in masura sa ii judec!ii respect!! si atat de mult pe ortodocsi intrucat sotia mea face parte din aceasta religie..dar nu numai de asta,respect toate religiile de pe fata pamantului caci daca ele nu ar fi…pamantul ar fi plin de ATEI!!!tin sa precizez ca am o admiratie enorma dsp martorii lui iehova,dsp modul lor de viata,dsp faptul ca ei atunci cand afirma ceva se rezuma doar la adevar si sunteti cel mai frumos exemplu pt semenii nostri.dar va spun ca…IEHOVA NE IUBESTE PE TOTI atata timp cat respestam cele 10 porunci!!!in apocalipsa se vorbeste dsp …mania lui iehova impotriva raului..rau care e creat de oameni nu de lucifer sau ..cine stie cine(acestia parerea mea nu exista..nimeni nu ia vazut!!!sunt invocati de anumite religii caci provoaca teama intre oameni)…raul a inceput de la mancarea marului oprit!si a continuat prin nerespectarea celor 10 porunci pe care iehova ni le-a dat prin moise!oamenii daca se rezumau la ele ….nu mai era necesara nici moartea domnului nostru isus cristos fiu al lui iehova si frate a oamenilor!isus inainte de moartea sa pe cruce a luat pacatele lumii asupra sa…si dupa el…a inceput sa apara biblia….voi martori a lui iehova faceti bine ca mergeti din casa in casa sa ii invatati pe oameni cum ar trebui sa se comporte,le da-ti exemple concrete de adevar cu sfanta biblie in mana…si continuati stilul si modul vostru de viata,caci sunteti singurii care respectati cele 10 porunci!!! si plus de asta faceti cunoscut numele IEHOVA nume care multi se feresc sa il rosteasca!dar va veni si timpul cand isi vor da seama singuri ca gresesc..!!!daca omenirea s-ar rezuma la cele 10 porunci si ar respecta si striga la cer cu evlavie fara frica numele creatorului nostru:IEHOVA..automat raul dintre oameni ar disparea!!!catolicii nu ar mai invoca sfinti..si icoane..si simbrie..!ortodocsii nu ar mai invoca la fel sfinti..si icoane din aur…voi martori a lui iehova nu ati mai fi batjocoriti si respinsi de catre oameni!!!raiul promis in sfintele scripturi ar fi/si o sa fie pe pamant…si voi martori stiti cel mai bine ca la apocalipsa pamantul nu va fi distrus ci curatat de rau!nu va sti nimeni cand va veni mania lui iehova(apocalipsa.armaghedon)caci rabdarea lui e mare si infinita…Maiasii sau…nasa…cine sunt ei…ce importanta are cine si ce zic/au zis..POATE spune cineva cand va veni???NU!!!Doar IEHOVA stie!el asteapta caci are rabdare…MARUL a fost mancat..,cele 10 porunci oamenii le batjocoresc!! pe isus l-am rastignit…biblia a fost scrisa..si f.multi o interpreteaza dupa bunul plac…DAR oare cine suntem noi oamenii…?? sa ne gandim la asta ..niste nimicuri…caci am fost creati din nimik…DE CE OARE…NU RESPECTAM CELE 10 PORUNCI??!!!DE CE NE E FRICA SA RECUNOASTEM NUMELE CREATORULUI NOSTRU IEHOVA???DE CE??nu e gresit 8martie…nici o zi de nastere(stiu ..ioan botezatorul,de ce sa il interpretam ca un rau..?daca suntem egali..)GRESIT URMATOARELE:
  1.INVOCAM ALTI DUMNEZEI SI NE INCHINAM LA ICOANE!
  2INJURAM FOLOSIND NUMELE LUI IEHOVA SAU IL LUAM IN DESERT!
  3.LUCRAM DUMINICA!
  4.NU NE RESPECTAM PARINTII!!!
  5.COMITEM CRIME!
  6.FACEM FAPTE NECURATE!
  7.FURAM,PRECURVIM SI SUNTEM DESFRANATI!
  8.VORBIM URAT DSP CEILALTI!
  9.POFTIM CE NU ESTE AL NOSTRU!
  10.NU RESPECTAM NIMIC DIN CE IEHOVA NE-A LASAT!
  Daca am tine cont de toate astea,raiul ar fi pe pamant..fara sa mai fie nevoie sa vina mania lui iehova(apocalipsa)!avem resurse..sa facem asta(energie solara,bogatia pamantului..stiu mai multe cei care ne conduc..)
  GANDIM PREA MULT CAND DE FAPT TOTI SUNTEM TRECATORI…SI NE REZUMAM SA FACEM ORICE NUMAI SA NU RESPECTAM 10 ALINIATE CARE AR PUTEA OPRI MOARTEA…SI MULTE ALTELE!!!
  Cu respect pt toata lumea ce citeste aceste randuri!!!
  B.M.B

  • TOMSA OLGA spune:

   Sunt in totalitate deacort cu cele scrise mai sus de Bogdan Marius…Nu conteaza din ce religie facem parte iportant e ca credinta noastra si dragostea fata de DUMNEZEU sa vina din sufletele noastre si sa nu fie doar vorbe dar si fapte…

 5. hjk spune:

  despre martorii lui Iehova se va vorbi vesnic dar despre alte religii NU dupa Armaghedon. Intai politica va desfiinta religia iar apoi D-zeu va desfiinta politica si cu asta basta …

 6. Pacientul0 spune:

  Mereu se vor spune multe despre Martorii lui Iehova, cel mai bine pentru toti ar fii sa ne impacam cu diversitatea si sa acceptam ca nu toi pot avea aceiasi opinie sau orientare ca noi.Ar trebui sa fim mai toleranti.

 7. Anonim spune:

  Dupa mai multe zile de mers, Gautama ajunge in orasul Vaisali unde incepe sa urmeze invataturile unui celebru brahman, Arada Kayala. Dupa ce l-a ascultat pe filozof expunandu-si doctrina in care totul isi gasea un loc bine definit, Gautama respinge calea adoptata de brahman:
  “Cuvintele tale n-au putut sa-mi mearga la inima pentru ca in ele nu am gasit intelegere pentru suferinta, nici leac pentru a o vindeca. Ceea ce caut eu este eliberarea omului, dar vad ca voi nu prea va sinchisiti ca el sa devina mai bun… Nu cautati decat puterea, si va multumiti a fi robii zeilor.”

  http://ro.tititudorancea.org/z/viata_lui_buddha.htm

  Religia viitorului va fi una cosmică. Va transcende Dumnezeul de tip personal(Tătucul YaccoYacoo) şi va ocoli dogmele şi teologia.

  Buddhism has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future: It transcends a personal God, avoids dogmas and theology; it covers both the natural and the spiritual, and it is based on a religious sense aspiring from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity.”
  Albert Einstein

  http://blog.tsemtulku.com/tsem-tulku-rinpoche/inspiration-worthy-words/albert-einstein-says-about-buddhism.html

 8. Haitas Calin spune:

  hjkii ,ai dat un raspuns de iehovist spalat pe creier,manipulat,mintit de o secta americana smechera.
  Va credeti buricul pamintului,aceasta secta va debilizat,v-ati pierdut mintile,va prostit in ultimul hal.
  Pina va inhaitati cu Martorii lu Pacala, nu aveti prea mari sanse sa va treziti,la ce bun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.