Anunţurile întrunirii anuale din 2015 scurse anticipat: DISPARE Şcoala de Serviciu Teocratic

Anunţuri-cheie de la întrunirea anuală din 2015 s-au scurs cu peste o săptămână în avans

A sosit acea perioadă din an când Martorii lui Iehova de pe tot globul aşteaptă cu multă nerăbdare întrunirea anuală a Societăţii Watch Tower.

În ultimii ani, Corpul de Guvernare a folosit din ce în ce mai mult acest eveniment găzduit de obicei la sala de congrese din Jersey City (sau „Teatrul Stanley“) pentru a prezenta publicaţii nou-lansate sau pentru a anunţa noi măsuri luate la nivel de organizaţie ori înţelegeri actualizate ale unor pasaje biblice.

Întrunirea anuală acest an, programată pentru următoarea sâmbătă, 3 octombrie, nu va fi diferită. Însă, de această dată, mulţumită unei persoane de contact anonime din organizaţie, JWsurvey are detalii exclusive cu privire la ceea ce va fi anunţat.

O scrisoare datată 4 octombrie 2015 (ziua de după întrunirea anuală), ce va fi citită în faţa tuturor congregaţiilor, punctează un număr de schimbări incitante, care scot în evidenţă în mai multe moduri noua direcţie în care se mişcă organizaţia.

Se renunţă la mult-iubita Şcoală de Serviciu Teocratic, ce va fi înlocuită de o sesiune de 15 minute pentru demonstrarea prezentărilor din lucrarea de predicare. Iar ceea ce e şi mai convingător, se reduce suplimentar tirajul ediţiei pentru public a revistei Turnul de veghe şi al revistei Treziţi-vă! ca parte a reducerilor din organizaţie.

Întrucât textul scrisorii de care dispunem este doar cel în limba engleză. prezentăm o traducere ad-hoc a acesteia.

4 octombrie 2015

CĂTRE TOATE CONGREGAŢIILE

Subiect: Măsuri noi anunţate la întrunirea anuală

Dragi fraţi,

La întrunirea anuală a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ţinută în 3 octombrie 2015, au fost anunţate câteva măsuri noi:

Cartea Poate învăţa: Prima măsură constă în lansarea unei noi publicaţii de 224 de pagini, intitulată Ce ne poate învăţa Biblia? Ea se bazează pe cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? Cartea Poate învăţa nu înlocuieşte cartea Ce învaţă Biblia. În schimb, ea va fi utilă când studiem cu persoane care au nevoie să le fie prezentat adevărul într-o manieră simplă. Pe lângă faptul că are un text simplificat, cartea Poate învăţa prezintă următoarele caracteristici suplimentare:

•  La sfârşitul fiecărui capitol se află un sumar de două pagini, nu un chenar recapitulativ. Aceste rezumate pot fi de asemenea folosite pentru a conduce studii biblice.
•  La sfârşitul cărţii se găsesc note de final în locul unui apendice. Notele de final se corelează îndeaproape cu glosarul din ediţia revizuită a Traducerii lumii noi. Notele de final clarifică anumiţi termeni pe care noi, Martorii lui Iehova, le folosim în conversaţiile de zi cu zi, dar cu care cei din publicul larg pot să nu fie familiarizaţi.
•  O parte din textul şi ilustraţiile folosite în cartea Ce învaţă Biblia au fost ajustate.

Fără îndoială, cartea Poate învăţa va fi un instrument util care poate fi folosit să-i ajute pe oameni să dobândească o înţelegere de bază a adevărului biblic asemenea modului în care este folosită cartea Ce învaţă Biblia. Cartea Poate învăţa are aceeaşi dimensiune precum cartea Ce învaţă Biblia şi are un aspect similar, însă imaginea copertei este uşor modificată pentru a se putea distinge cele două publicaţii. Exemplare tipărite ale cărţii Poate învăţa în peste 200 de limbi vor fi făcute disponibile congregaţiilor odată ce cărţile devin disponibile. Exemplare în format electronic ale cărţii sunt acum disponibile în anumite limbi pe jw.org şi în aplicaţia JW Library. Ediţii în limbajul semnelor vor fi făcute disponibile pentru descărcare şi pe discuri fizice. Înregistrări audio disponibile doar pe web vor putea fi descărcate la timpul lor. Nu uitaţi că, la un moment dat, cartea Poate învăţa va fi disponibilă pentru descărcare în formatul Braille electronic. Se pot deja trimite cereri pentru exemplare în Braille tipărite în relief.

Carte Organizaţi revizuită: Ne face de asemenea plăcere să vă informăm că s-a realizat o ediţie revizuită a cărţii Organizaţi pentru a face voinţa lui Iehova. Exemplare în format electronic sunt acum disponibile în anumite limbi pe jw.org şi în aplicaţia JW Library. Înainte de a putea accesa cartea în JW Library va trebui întâi să descărcaţi ultima versiune a aplicaţiei. Următorul anunţ va apărea pe ecran: „Aceasta este o publicaţie internă, folosită exclusiv de congregaţiile Martorilor lui Iehova, şi nu este distribuită publicului larg.“ Datorită costurilor pe care le implică realizarea publicaţiilor tipărite, este preferabil ca, acolo unde este posibil, vestitorii să folosească exemplarele electronice în loc să solicite exemplare tipărite. Totuşi, fiecărui vestitor care solicită i se va face comandă un exemplar tipărit al cărţii Organizaţi. Supraveghetorii de grupă vor începe să contacteze fiecare vestitor după întrunire pentru a determina dacă se doresc exemplare tipărite. Nu uitaţi că ediţia revizuită a cărţii Organizaţi poate fi descărcată în format electronic Braille şi se poate solicita ediţie Braille tipărită în relief.

Traducerea lumii noi (ediţia de studiu): Pentru următorul anunţ, vă rugăm să urmăriţi următorul material video. [Afişează materialul video de 5:30 minute.]

Exemplarele electornice ale ediţiei de studiu ale cărţii Matei sunt acum disponibile în limba engleză pe jw.org. În viitor ele vor fi disponibile în aplicaţia JW Library.

Ediţia pentru public a Turnului de veghe şi Treziţi-vă!: Începând din ianuarie 2016, revistele pentru public vor fi tipărite bimestrial, adică o dată la două luni. Vom oferi publicului câte o revistă în fiecare lună, prin rotaţie Turnul de veghe şi Treziţi-vă! Pe parcursul lunii ianuarie vom oferi Turnul de veghe. În februarie vom prezenta subiectele din Treziţi-vă! şi aşa mai departe. Această măsură ne va permite să ne concentrăm pe informaţiile care stârnesc interes din fiecare revistă în parte pe parcursul unei luni întregi. În plus, nu va mai apărea data apariţiei pe copertă. În schimb, revistele vor fi identificate printr-un număr urmat de an. Cum ne ajută acest lucru? Adesea dorim să oferim reviste mai vechi pentru că mesajul este tocmai cel de care are nevoie locatarul. Totuşi, data de pe copertă ar putea crea impresia că informaţiile nu mai sunt de actualitate. Aceasta nu va mai fi un obstacol. Suntem siguri că veţi oferi informaţiile dătătoare de viaţă din reviste cu entuziasm reînnoit.

Întrunirea „Viaţa creştină şi predicarea“: Începând din săptămâna care începe cu 4 ianuarie 2016, congregaţiile vor avea o nouă întrunire din timpul săptămânii, numită „Viaţa creştină şi predicarea“. Această nouă întrunire va înlocui cele trei întruniri separate care se ţin în prezent şi anume studiul Bibliei în congregaţie, Şcoala de Serviciu Teocratic şi întrunirea de serviciu.

În legătură cu această schimbare, Serviciul pentru Regat se înlocuieşte cu o nouă publicaţie lunară în patru culori, de opt pagini, intitulată Caiet pentru întrunirea „Viaţa creştină şi predicarea“ (mwb). Această publicaţie se adresează Martorilor lui Iehova şi celor care participă cu regularitate la întrunirile noastre. În ea se găseşte programul săptămânal al întrunirii şi conţine imagini concepute pentru a-i conferi citirii personale din Biblie mai mult sens. Este un caiet care te invită să faci notiţe personale. Fără îndoială, te vei bucura să parcurgi numărul din ianuarie 2016 a caietului pentru întrunirea „Viaţa şi predicarea“ când vei descărca un exemplar în format electronic de pe jw.org sau din aplicaţia JW Library ori când vei primi un exemplar tipărit în congregaţie. Întrucât caietul nu va include o secţiune pentru anunţuri, congregaţiile vor fi informate cu privire la oferta lunară de literatură prin intermediul scrisorilor de la filială.

Fiecare întrunire „Viaţa şi predicarea“ va începe cu o cântare şi o rugăciune, urmate de comentarii din partea preşedintelui întrunirii „Viaţa şi predicarea“. Cuvintele sale introductive, care nu vor depăşi trei minute, vor stârni interesul faţă de programul care va urma. Apoi preşedintele va introduce prima parte a întrunirii, intitulată „Comori din Cuvântul lui Dumnezeu“. Prima temă din această parte va fi o cuvântare de zece minute pe baza citirii săptămânale din Biblie şi a imaginilor din caiet. Când citirea săptămânală din Biblie începe o nouă carte biblică, se va prezenta un scurt material video care introduce cartea la începutul acestei teme. A doua temă din această parte, intitulată „Să căutăm nestemate spirituale“, va fi o analiză bazată pe întrebări şi răspunsuri a citirii săptămânale din Biblie, de opt minute. Întrebările ce vor fi analizate pe parcursul temei se găsesc în caiet, iar cei din auditoriu vor răspunde la ele pe baza cercetărilor lor. Partea „Comori din Cuvântul lui Dumnezeu“ se va încheia cu citirea de către un frate a unei porţiuni desemnate din citirea săptămânală din Biblie.

Următoarea parte a întrunirii „Viaţa şi predicarea“, „Să fim mai eficienţi în predicare“ şi durează 15 minute. Trei prezentări de cursanţi, repartizate unor fraţi sau surori, ne vor ajuta să ne dezvoltăm capacitatea de a preda la o vizită iniţială, la o vizită ulterioară şi la un studiu biblic. Pe parcursul primei săptămâni din fiecare lună, în locul celor trei teme ale cursanţilor, se vor prezenta materiale video ale unor prezentări-model şi se va discuta pe marginea lor pentru a ne ajuta să ne pregătim pentru lucrarea de predicare din acea lună. Ediţia tipărită a caietului este astfel concepută încât să vă puteţi scrie propria prezentare pe prima pagină. Vă încurajăm pe fiecare dintre voi să vă folosiţi din plin de partea „Să fim mai eficienţi în predicare“ a întrunirii. Astfel vei primi ajutor pentru a deveni un predicator şi un învăţător mai eficient al veştii bune (2 Cor. 3:; 2 Tim 4:5).

Ultima parte a întrunirii „Viaţa şi predicarea“ se intitulează „Viaţa de creştin“. Această parte începe cu o cântare. Următoarele 15 minute ale acestei părţi vor consta din una sau două teme concepute pentru a ne ajuta să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi se va ţine un studiu al Bibliei în congregaţie de 30 de minute. Ulterior, preşedintele va putea folosi cel mult trei minute pentru a recapitula întrunirea şi pentru a anticipa materialul care va fi analizat în săptămâna următoare. Întrunirea se va încheia cu expresii de laudă la adresa lui Iehova prin cântare şi rugăciune.

Întreaga întrunire va dura o oră şi 45 de minute. S-a pregătit un material video pentru a vă ajuta să vă familiarizaţi cu formatul întrunirii „Viaţa şi predicarea“. El este disponibil acum pe JW Broadcasting în limba engleză. Vă rugăm să-l urmăriţi dacă puteţi. Acest material video vă va ajuta să vă familiarizaţi cu formatul întrunirii „Viaţa şi predicarea“. De asemenea, fiţi pregătiţi să oferiţi asistenţă oricărui vestitor care ar putea să aibă nevoie de ajutor pentru a descărca materialele noastre video şi exemplarele în format electronic ale publicaţiilor noastre.

Suntem siguri că abia aşteptaţi să vă pregătiţi pentru această nouă întrunire şi să participaţi la ea. Ne rugăm ca diversitatea metodelor de predare folosite să ne permită tuturor să tragem foloase din instruirea continuă care vine de la Marele nostru Instructor, Iehova (Is. 30:20). Vă transmitem calda noastră iubire creştină.

Fraţii voştri,

După cum am menţionat, reducerea tirajului revistelor este probabil cea mai convingătoare dintre toate aceste schimbări. În iulie 2013 am scris despre faptul că tăierea din acel an a reprezentat o scădere cu 39% a tiparului de reviste din 2005 încoace. Cifra s-a ridicat acum la o reducere de 57% a tiparului lunar de reviste, chiar dacă cifrele tirajului efectiv al unui număr al revistelor individuale Turnul de veghe şi Treziţi-vă! a crescut.

Dacă doriţi să verificaţi voi înşivă calculul, vă rog să o faceţi.

Martorii lui Iehova care încearcă să digere această ştire ar trebui să se gândească bine la următoarea întrebare: „Dacă suntem atât de avansaţi în zilele din urmă şi avem o nevoie mai urgentă de hrană spirituală decât în orice alt moment din istoria pământului, de ce se reduce hrana spirituală din revistele noastre? De ce ne-a dat Iehova MAI MULTĂ hrană spirituală în urmă cu 10 ani, când se presupune că Armaghedonul era mai departe în timp, decât acum?“

Reducerea privind „hrana spirituală“ tipărită va fi observabilă îndeosebi de către cei care fac colecţie de volume legate ale revistelor organizaţiei. După cum arată următorul grafic, din 2016 încolo, doar echivalentul de pagini a 9 luni de reviste din 24 de luni câte erau iniţial (12 de luni pentru fiecare revistă).

Anunţul privind actualizarea cărţii Organizaţi dezvăluie şi el cu privire la direcţia pe care Watchtower e forţat să meargă odată cu înrăutăţirea lucrurilor. Vestitorii au fost îndemnaţi să se gândească bine dacă au într-adevăr nevoie de cartea tipărită şi nu o pot vizualiza online.

Pe bune că nu m-ar surprinde ca, în următorii câţiva ani, să se ajungă la un nivel când toate operaţiunile de tipărire sunt eliminate complet şi TOT materialul pentru predicare şi pregătire pentru întruniri e să fie accesat online, tablete sunt folosite mai frecvent sau vestitorii îşi tipăresc propriii fluturaşi care fac reclamă la JW.org.

Şcoala de Serviciu Teocratic — în curând de domeniul trecutului

Eliminarea Şcolii de Serviciu Teocratic va veni în mod similar ca un şoc şi ca o dezamăgire pentru mulţi Martori raţionali. După cum menţionez în materialul video care acompaniază acest articol, dacă există vreo fărâmă de ceva bun în experienţa mea de Martor al lui Iehova, atunci aceasta este instruirea pe care am primit-o ca vorbitor public la Şcoala de Serviciu Teocratic.

Nu vreau să spun că Şcoala de Serviciu Teocratic mi-a compensat în vreo măsură anii pe care i-am pierdut învăţând minciuni, dar cel puţin mi-a format acele deprinderi pe care le puteam folosi după ce am părăsit organizaţia. Acum chiar şi acest mic beneficiu personal a fost extirpat de către Corpul de Guvernare, care pare să fie interesat doar ca adepţii lui să înveţe să fie distribuitorii propagandei lui şi nu să devină persoane competente care să se poată exprima eficient.

Dar orice tristeţe şi nostalgie ce aş putea resimţi văzând religia în care am crescut scursă de toate elementele culturale utile e înlocuită rapid de bucurie şi asta din două motive.

În primul rând, am privilegiul să fiu martor la procesul prin care o sectă nocivă începe să-şi trăiască ultimele zile, forţată fiind de noua şi minunata eră informaţională să facă reduceri şi implementeze măsuri contraproductive în încercările sale de o stângăcie disperată de a rămâne la suprafaţă.

Şi la fel de semnificativ este şi faptul că văd un Corp de Guvernare care deja nu mai este capabil să deţină controlul asupra TUTUROR celor 8 milioane de membri ai religiei (mulţi dintre care rămân înăuntru de frică, contrar alegerii sau voinţei personale) şi nu poate opri scurgeri de informaţii din partea beteliştilor cu care ia micul dejun.

Schimbările au loc în faţa ochilor noştri, iar aceasta chiar că merită celebrat.

Publicat pe JWsurvey.org la 24 septembrie 2015.

Acest articol a fost publicat în general, jwsurvey, ştiri, video. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.